Insajder serijal: Politika kao biznis - država kao partijski plen, prvi deo (EMISIJA)

Politika kao biznis, država kao partijski plen - u najkraćem je opis funkcionisanja svake vlasti od demokratskih promena do danas. I u tom smislu razlike nema – nekada se kraduckalo manje, nekada više, a kontrola poslovanja, pre svega, javnih preduzeća kojima upravljaju partijski kadrovi – gotovo i da ne postoji.   Svaka vlast osim što postavlja svoje kadrove gde god treba ima i svoje biznismene koji imaju svoje firme. Kako se menja vlast menjaju se i oni koji dobijaju poslove od države. Interesi pojedinaca u odnosu na interes države i građana uvek pobeđuju. Mehanizmi su sve savršeniji, a korupcija i zloupotrebe sve vidljivije.

Politika kao biznis - država kao partijski plen