I Savet za borbu protiv korupcije traži povlačenje izmena Ustava o pravosuđu

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije saopštio je danas da preporučuje da se radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Srbije povuče iz dalje javne rasprave, jer ga nisu dali relevantni akteri reforme pravosuđa, navedeno je u izveštaju ovog nezavisnog tela.

Ilustracija: Ustav Srbije

Savet je ocenio da treba da se sprovede novi postupak izrade Radnog teksta amandmana na Ustav, u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaca, u kome će učestvovati sve institucije uključene u reformu pravosuđa, a koje su predviđene Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa. 

U izveštaju Saveta o Ustavnim amandmanima u delu pravosuđa, koji je dostavljen Vladi Srbije, navodi se da je Radna grupa koju je imenovala Komisija za sprovođenje Strategije, izradila i predstavila analizu okvira ustavnih promena, ali je Ministarstvo pravde započelo svoj rad na izradi teksta amandmana potpuno ignorišući analizu Radne grupe.

"Ministarstvo pravde je još u vreme izrade Strategije od 2013. i kasnije na sastancima na kojima su vršene konsultacije za izmenu Ustava 2017. i 2018. jasno iskazalo stav da se protivi nezavisnosti sudova i samostalnosti tužilaca po standardima koji važe u Evropskoj uniji", piše u izveštaju Saveta.

Primedbe Saveta se odnose se i na amandmane koji se tiču sastava Visokog saveta sudstva i to na izbor pet članova "istaknutih pravnika", zatim na predlog da se predsednik Visokog saveta sudstva bira među članovima Saveta koji nisu sudije, na "zlatni glas" koji se daje predsedniku Visokog saveta sudstva, na predlog da se omogući premeštaj sudija u drugi sud ako o tome odluku donese Visoki savet sudstva i ako se radi o preuređenju sudskog sistema.

Savet za borbu protiv koripcije ima zamerke i na predlog da ministar pravde može pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija, zatim na predlog da se izbor sudija i tužilaca izmešta u Pravodusnu akademiju i omogućava se da se jedna obrazovna ustanova reguliše Ustavom. 

"U pogledu javnog tužilaštva primedbe se odnose na to što se zadržava rešenje da je tužilaštvo samo samostalni organ bez garancija nezavisnosti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast", naveo je Savet u izveštaju.

Osim primedbi na radni tekst amandmana, Savet ima primedbe i na nove uvedene termine kao što su "istaknuti pravnici", "inkluzivnost", "autokratsko upravljanje", "korporatizacija", "opravdana kontrola kvaliteta i nepristrasnosti pravde", jer smatra da se ne mogu primeniti na pravosuđe.

Podsetimo, 5. marta održan je poslednji okrugli sto u drugom ciklusu javne rasprave o amandmanima na Ustav. Tom prilikom je ministarka pravde Nela Kuburović izjavila da, uprkos zahtevima struke, neće biti povlačenja Nacrta izmena Ustava Srbije koji se odnosi na pravosuđe.

Protiv predloženih izmena Ustava izjasnile su se gotovo sve strukovne organizacije.

Predloge Ministarstva pravde podržalo je četrdesetak organizacija i udruženja. Međutim, kako su otkrili novinari Insajdera, veliki broj udruženja koja su navedena kao potpisnici uopšte se ne bave pravom.

Podršku Ministarstvu za izmene Ustava u delu koji se tiče pravosuđa, između ostalih su pružila udruženja pekara, frizera, bravara...

Izvor: Beta