Ministarstvo pravde povodom izveštaja GREKA: Ubrzano radimo na ispunjavanju preporuka

Srbija ubrzano radi na ispunjavanju preporuka tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GREKO, od kojih su gotovo sve u većem delu već ispunjene, što je i navedeno u izveštaju tog tela, navedeno je u saopštenju Ministarstva pravde povodom izveštaja Grupe država protiv korupcije (GRECO), tela Saveta Evrope.

Ministarstvo pravde

To telo je saopštilo da Srbija nije primenila nijednu preporuku za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, odnosno da nije primenila na zadovoljavajući način nijednu od 13 preporuka tog tela iz 2015.

Ministarstvo pravde je u saopštenju ukazalo da su borba protiv korupcije i uspostavljanje nezavisnog i odgovornog pravosuđa jedan od glavnih prioriteta Republike Srbije.

„Ispunjavanje preporuka GREKA predstavlja proces u kome kontinuirano učestvuju svi državni organi na koje se taj proces odnosi (Narodna skupština Srbije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Agencija za borbu protiv korupcije)“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo pravde je istaklo da će „u narednih nekoliko dana otvoriti javnu raspravu za prvi srpski zakon o lobiranju, čije je donošenje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23, a što predstavlja i jednu od preporuka GREKA“.

Početkom 2017. je, kako je saopšteno, započet je široki konsultativni proces u vezi sa izmenama Ustava Srbije u oblasti pravosuđa u cilju jačanja nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Ministarstvo pravde saopštava da „radni tekst Ustava koji je stavilo na javnu raspravu kao jedno od rešenja upravo predviđa da se izbor sudija i tužilaca izmesti iz Narodne skupštine Srbije, što je i jedna od preporuka GREKA“.

Nacrt koji će biti izrađan u skladu sa pristiglim mišljenjima sa javne rasprave biće pod direktnim „monitoringom Venecijanske komisije, koja je telo Saveta Evrope, kao što je i GREKO. Dakle, budući predlog izmena Ustava usklađivaće se sa preporukama Venecijanske komisije“, navodi Ministarstvo pravde.

Ministarstvo podseća i da je 1. marta počela primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, te da su e pri višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu formirana posebna odeljenja za borbu protiv korupcije. Takođe, kako je navedeno u saopštenju, uvedeno je sedam novih krivičnih dela protiv privrede.

„Ministarstvo pravde očekuje da će Srbija do oktobra, kada je nova runda evaluacije, biti u potpunosti usklađena sa svim preporukama“, navodi se u saopštenju.

Izvor: Insajder