Poslanici usvojili Budžet, povećali plate i penzije, odobrili bonus za sektor bezbednosti...

Skupština Srbije usvojila je danas Budžet za 2018. Za je glasalo 150 poslanika, protiv 12, uzdržanih nije bilo. Poslanici SNS povukli su stotine amandmana koje su obrazlagali prethodna tri dana. 

Skupština Srbije

Poslanici su usvojili izmene i Zakona o budžetskom sistemu, kojim je predviđena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2018. i povećanje penzija za pet odsto i plata u javnom sektoru od pet do 10 odsto.

Vladajuća većina tri dana obrazlagala, pa povukla amandmane

Troškovi budžeta zbog povećanja zarada u javnom sektoru iznosiće 35 milijardi dinara, a kad se obračuna naplata poreza i doprinos na te zarade, trošak će biti 21 milijardi dinara, odnosno 0,4 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP).

 

Foto: Infografika Insajder

Smanjenje zarada i penzija od novembra 2014, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su po oceni Vlade Srbije najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

Po računici Vlade Srbije, primena tih mera delovala je na pad učešća zarada u BDP-u sa oko 12 odsto u 2014. godini na 9,8 odsto u 2017. godini.

Usvojen Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je pravo na naknade po rođenju deteta prošireno na preduzetnice, poljoprivrednice i žene angažovane po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremeno povremenim poslovima. Osnovica za isplatu tog dodatka zavisiće od uplaćenih doprinosa na osnovu neke vrste prihoda koje su imale u poslednjih 18 meseci. U 2018. predviđeno je povećanje dodatka za prvo dete sa 39.000 na 100.000 dinara koje će biti jednokratno isplaćeno.

Penzije su kao i plate u javnom sektoru umanjene od novembra 2014. godine i povećane su od januara 2016. za 1,25 odsto, a od januara 2017. za 1,5 odsto. Njihovo učešće u BDP trebalo bi da padne se 13 odsto, koliko je iznosilo u 2014. godini, na 11 odsto u 2019. godini.

Rashodi budžeta zbog isplate uvećanih penzija biće veći za 25 milijardi dinara, što iznosi 0,5 odsto BDP-a.

Zakonom o budžetu za 2018. godinu, su planirani prihodi u iznosu od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara.

Usvojene izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Poslanici su usvojili izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana kojim su predviđene određene olakšice za poslovanje privrede.

Zakon predviđa nove poreske olakšice prilikom zapošljavanja mladih kada započnu sopstveni posao, kroz oslobođenje od plaćanja poreza (kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje) na zarade u prvim godinama poslovanja (u godini osnivanja i u narednoj godini).

Cilj je da se podstakne preduzetništvo i kroz poresko oslobođenje eliminiše jedna od ključnih prepreka za započinjanje i vođenje poslovanja.

Vlada Srbije je ocenila da će ta mera dovesti do smanjenja broja mladih koji posluju u sivoj ekonomiji, stimulisati preduzetnički duh i privredni angažman mladih, a bez realnog opterećenja budžeta.

Zakon predviđa i produženje postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica koje ističu 31. decembra ove godine.

Izmenama zakona predviđeno je i da neoporezovani deo zarade radnika, umesto 11.790 dinara, od 1. januara 2018. bude 15.000 dinara.

Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Burna sednica

Skupština Srbije završila je rad kasno sinoć, a poslanici su razmotrili samo amandmane na zakone koji se tiču rebalansa budžeta za ovu godinu.

Ali, pošto je na to potrošeno svih 600 minuta predviđenih za razmatranje amandmana, poslanici gotovo da nisu ni govorili u pojedinostima o budžetu za narednu godinu, a čak uopšte nije ni bilo govora o 26 zakona koji su bili na dnevnom redu posle Predloga zakona o državnom budžetu.

Dveri i Dosta je bilo su vreme koje imaju kao poslaničke grupe, kao i vreme ovlašćenih predstavnika svojih poslaničkih grupa, "sačuvali", te su nakratko i govorili o budžetu i tada uglavnom iznosili kritike, zbog čega su poslanici vladajuće većine reklamirali povrede skupštinskog Poslovnika.

Odobreni bonusi zaposlenima u Vojsci i policiji

Skupština Srbije usvojila je danas dopune Zakona o budžetu za 2017. kojima je predviđeno da zaposleni u Vojsci i policiji dobiju nagrade i bonuse.

Najavljeno da će bonus od 10.000 dinara dobiti sektor bezbednosti, a planirano je da bonus bude isplaćen do kraja godine.

U obrazloženju se navodi da je, zahvaljujući uštedama koje su obezbeđene merama fiskalne konsolidacije u prethodne tri godine, omogućeno da na osnovu odluke Vlade Srbije jedan broj budžetskih korisnika dobije jednokratnu uplatu.

Opozicija je od ponedeljka - još kada je počela rasprava u pojedinostima, a objedinjena po svim tačkama dnevnog reda, upozoravala da zbog amandmana koje su podneli poslanici vladajuće većine, "prvi put u istoriji parlamentarizma" neće biti dovoljno vremena da se u pojedinostima razmotre amandmani na najvažniji godišnji zakon - državni budžet.

Poslanici vladajuće većine podneli su više od 300 amandmana na prvih nekoliko zakona koji se tiču rebalansa budžeta i obrazlagali ih i na taj način potrošili 600 minuta za raspravu po amandmanima.

Poslanici opozicije su negodovali zbog toga što je onemogućena rasprava u pojedinostima o najvažnijem zakonskom predlogu - državnom budžetu, a Saša Radulović (DJB) je ponovio da će "zbog krađe vremena" podneti krivičnu prijavu.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Martinović izjavio je da će ta stranka nastaviti da podnosi amandmane na zakone koji će se naći na sledećim sednicama parlamenta.

Izvor: Beta

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.