Skupština usvojila četiri zakona iz oblasti energetike, najavljeno okretanje ka zelenoj ekonomiji

Skupština Srbije usvojila je danas set zakona iz oblasti energetike i rudarstva koji bi trebalo da omoguće nove investicije i usmeravanje Srbije ka zelenoj energetici i zelenoj ekonomiji.

Skupština Srbije Foto: Srđan Ilić

Poslanici su usvojili izmene i dopune Zakona o energetici, koji će omogućiti da se ta oblast uskladi sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Primenom tog zakona trebalo bi da se obezbede sigurnost isporuke i snabdevanje energijom i energentima, zaštita interesa svih učesnika na tržištu, kao i povećanje konkurencije.

Poslanici su usvojili i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, čiji je cilj ostvarivanje uštede energije, sigurnost snabdevanja energijom, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa. Taj zakon, između ostalog, predviđa uspostavljanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike.

Na sednici je usvojen i Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji treba da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije. Tim zakonom uvode se tržišne premije umesto dosadašnjih fid-in tarifa, koje se zadržavaju samo za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa pravilima državne pomoći EU. Novi sistem podsticaja će proizvođače izložiti uticaju tržišta i konkurencije, smanjujući troškove za građane i privredu, uz obezbeđivanje stabilnog i predvidivog zakonskog okvira za investitore. Uvodi se institut kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da višak isporuče u mrežu i umanje račun za utrošenu električnu energiju.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim se stvaraju uslovi za efikasnije upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo.

Pojedine nevladine organizacije tražile su povlačenje Predloga izmena ovog zakona iz procedure, ocenjujući da predložena zakonska rešenja pružaju još veća prava privatnim rudarskim kompanijama da vrše istraživanja nekontrolisano i bez procene uticaja na životnu sredinu. S druge strane, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ranije je izjavila da će donošenje novog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima omogućiti da se konačno na jedan domaćinski način upravlja mineralnim resursima Srbije.

Izvor: Fonet, Insajder