Preporuke tužiocima u slučajevima nasilja nad ženama

Zbog povećanja broja ubijenih žena u Srbiji, a posebno činjenice da je u 2022. godini na području Grada Beograda ubijeno šest žena, koordinatorka za rodno zasnovano nasilje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dostavila je svim beogradskim osnovnim javnim tužilaštvima listu od 14 pitanja koja tužioci moraju da provere prilikom konsultacija sa policijskim službenicima pre donošenja odluke o preduzimanju mera iz svoje nadležnosti.

Više javno tužilaštvo, Palata pravde Foto: Srđan Ilić

„Ovo je pre svega važno radi donošenja adekvatne odluke o nalogu za zadržavanje osumnjičenog, odnosno odluke o predlogu za određivanje pritvora, u cilju zaštite žrtve od daljeg potencijalnog nasilja", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. 

Doslednom primenom ove liste, kako se navodi, stvoriće se uslovi da se eventualni propusti svedu na najmanju moguću meru, pre svega u početnoj proceni dežurnih zamenika javnog tužioca u slučajevima nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.

„Ukazujemo da su indikatori dati na listi konkretna pitanja koja su već predviđena, kako protokolima iz ranijeg perioda, tako i donetim zakonima, ali i iskustvom koje je kroz 20 godina primene krivičnog dela Nasilje u porodici iskristalisala praksa, kao i mnogobrojna istraživanja u zemlji i svetu", navodi Više javno tužilaštvo.

Izvor: Više javno tužilaštvo u Beogradu