Savet Evrope upozorava na porast govora mržnje u Evropi

Savet Evrope izneo je danas set smernica za 46 država članica usmerenih na prevenciju i borbu protiv govora mržnje i pozvao evropske vlade da se udruže u rešavanju ove ”kompleske pretnje”.

Palata Evrope, sedište Saveta Evrope u Strazburu. Foto: High Contrast/CC BY 2.0 DE/Wikimedia Commons

”Govor mržnje je u porastu u Evropi, posebno na internetu, gde često poprima oblik rasizma, antisemitizma ili podstiče na nasilje. Evropske vlade bi trebalo da udruže snage da bi rešile ovu kompleksnu pretnju našim društvima merama koje su i efikasne i proporcionalne”, poručila je generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić.

Smernice usvojene na sasatnku Komiteta ministra Saveta Evrope preporučuju državama članicama da prave razliku između najozbiljnijih slučajevi govora mržnje, koji su zabranjeni krivičnim zakonom, govora mržnje koji podleže građanskom i upravnom pravu i uvredljivih ili štetne vrste izraza koji nisu dovoljno ozbiljni da budu pravno ograničeni prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, ali ipak traže alternativne odgovore.

Poziva se na efikasno uklanjanje govora mžnje sa društvenih mreža i pravni sprečavanje njihovog širenja.

Istovremeno, nude se uputstva u vezi sa podizanjem svesti, edukacijom, upotrebom alternativnog govora, uspostavljanjem mehanizama podrške onima koji su na meti govora mržnje i obukom pripadnike policije i pravosuđa.

Preporuka takođe sadrže i uputstva za javne zvaničnike, političke stranke, internet provajdere, medije i organizacije civilnog društva.

Izvor: Tanjug