Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: RASIPNIK DRŽAVNOG NOVCA - DIPOS

Državnu imovinu brane privatne advokatske kancelarije

Ilustracija
Ilustracija

Prema istraživanju Insajdera, DIPOS i dalje angažuje privatne advokate u sporovima, uprkos preporuci budžetske inspekcije Ministarstva finansija datoj pre čak šest godina da koristi usluge javnog pravobranioca.

  Fajlovi

 • Odgovor Republičkog javnog pravobranilaštva (application/pdf, 167Kb) Preuzmi

Državno preduzeće DIPOS, kom su poverene državne vile i stanovi, umesto u budžet Srbije, uplatio je za samo 15 meseci  tokom 2008. i 2009. više od pet miliona dinara za pojedine usluge privatnih advokatskih kancelarija, podaci su Izveštaja budžetske inspekcije do kog je Insajder došao na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja.

U zapisniku je konstatovano da ovo preduzeće troši velike količine novca na privatne advokate u sporovima koji su u vezi s državnom imovinom, zbog čega je budžetski inspektor na kraju kontrole ovog preduzeća izrekao meru da DIPOS mora da angažuje Republičko javno pravobranilaštvo u vezi s vođenjem postupaka koji su u vezi sa „zakupom i naplatom zakupnine zgrada i prostora kada je reč o zaštiti imovinskih prava i interesa Republike Srbije“.

Osim toga, konstatuje se i da su nabavke advokatskih usluga sprovođene bez postupka javnih nabavki, uz ocenu da je to suprotno Zakonu.

Novinari Insajdera pitali su Državno pravobranilaštvo, koje je u obavezi da, između ostalog, štiti imovinu i interese Republike Srbije u sporovima, da li zastupaju preduzeće DIPOS koje upravlja i koristi državne nekretnine.

Iz Republičkog javnog pravobranilaštva dobili smo odgovor da oni nisu preuzeli zastupanje Diposa i pored zapisnika budžetske inspekcije, uz objašnjenje da "ne zastupaju ni druga pravna lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Republike Srbije, prvenstveno iz razloga što imaju mali broj zaposlenih, a veliki broj predmeta koji su u vezi sa zaštitom imovine Republike Srbije".

Oni su podsetili da je DIPOS osnovan odlukom Vlade kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i da posluje u skladu s propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava te da "iako posluje sredstvima u državnoj svojini ima svojstvo pravnog lica i da u pravnom prometu s trećim licima ima sva ovlašćenja da istupa u svoje ime i za svoj račun".

O tome kako DIPOS posluje kao privatna firma, Insajder je ranije pisao.

DIPOS inicirao sastanak s Pravobranilaštvom

Zanimljivo je da je DIPOS, odmah nakon predložene mere budžetskog inspektora 2010, kontaktirao Republičko javno pravobranilaštvo zahtevajući sastanak radi nalaženja optimalnih rešenja, dodajući pritom u svom dopisu da ovo preduzeće vodi više od 100 sporova, a da su svesni kapaciteta Javnog pravobranilaštva.

Po svemu sudeći, zbog nedovoljnog kapaciteta u Republičkom javnom pravobranilaštvu, ali i zbog činjenice da je preduzeću DIPOS omogućeno da u Statutu piše da istupa u svoje ime i za svoj račun, i dalje se novac koji treba da završi u budžetu Republike Srbije troši za privatne advokate za sporove koje vodi ovo preduzeće.

Osim toga, prema analizi Insajdera, u tom trenutku, od oko 100 sporova koji su vođeni, samo jedna advokatska kancelarija je vodila čak 69 predmeta, a posao im je dodeljen bez tendera.

Insajder je od DIPOS-a tražio informacije koje je advokatske kancelarije i koliko to državno preduzeće plaćalo poslednjih godina, a odgovor su nam obećali u zakonom predviđenom roku.

RASIPNIK DRŽAVNOG NOVCA - DIPOS

 • Imovina Diposa: Odobrena prodaja sedam luksuznih objekata

  Prema saznanjima Insajdera, Republička direkcija za imovinu ušla je u proces prodaje sedam državnih nekretnina, od ukupno 109 oglašenih neposredno pred novogodišnje praznike. 

 • Hitna novogodišnja prodaja državnih nekretnina

  Direkcija za imovinu Republike Srbije odlučila je da u vreme novogodišnjih i božićnih praznika oglasi prodaju 109 nekretnina. Delom ove imovine do novembra je upravljalo državno preduzeće Dipos, ali su objekti zaključcima Vlade prešli u ruke Direkcije.

 • Država tokom praznika oglasila prodaju nekretnina

  Republička direkcija za imovinu objavila je oglas za prodaju nekretnina u državnoj svojini. Kako se navodi na zvaničnoj internet prezentaciji Direkcije, oglas je objavljen 26. decembra prošle godine, a obuhvata prodaju čak 109 različitih nekretnina, uglavnom stanova.

 • Iz Diposovog fonda oduzeto 118 nekretnina u državnom vlasništvu

  Vlada Srbije je usvojila 3. novembra Zaključak kojim je, u najvećoj tajnosti, oduzela 118 nekretnina Društvu za iznajmljivanje nepokretnosti "Dipos" i predala ih u ruke Direkciji za imovinu koja sada njima upravlja, piše Politika.

 • Novi Zakon o stanovanju- nenamerna greška ili pokušaj otuđenja državnih nekretnina

  Novi Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada prošle nedelje prošao je Vladu i stigao pred poslanike. Međutim, određeni članovi ovog zakona omogućavali su da pojedinci koji su zakupci određenih nekretnina u državnom vlasništvu budu i povlašćeni kupci istih.

 • DIPOS krije imena advokata koje angažuje

  Državno preduzeće Dipos ni nakon produženog roka od 40 dana nije odgovorilo na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja redakcije Insajder.net o tome kako koristi novac svih građana Srbije prilikom angažovanja privatnih advokatskih kancelarija radi zastupanja državnih nekretnina.

 • Državnu imovinu brane privatne advokatske kancelarije

  Prema istraživanju Insajdera, DIPOS i dalje angažuje privatne advokate u sporovima, uprkos preporuci budžetske inspekcije Ministarstva finansija datoj pre čak šest godina da koristi usluge javnog pravobranioca.

 • Dipos troši kao da je privatna firma

  Preduzeće DIPOS, za održavanje i renoviranje nekretnina koje su u državnom vlasništvu, ne sprovodi javne nabavke i, po svemu sudeći, angažuje uzak krug firmi po sopstvenom nahođenju.

 • Dipos ne vraća novac u budžet ni po nalogu budžetske inspekcije

  Bez obzira na to što je u državnom vlasništvu i koristi državne nekretnine, preduzeće Dipos po svemu sudeći ostaje nedodirljivo čak i za institucije koje vrše kontrolu korišćenja državnih sredstava.

 • Štetan državni posao

  U 2015. godini državni preduzeće DIPOS ostvarilo je dobit od 1,3 miliona evra, pokazuje finansijski izveštaj ovog preduzeća. To su sredstva koje ovo preduzeće treba da uplati u budžet Srbije, a predstavljaju 20 odsto zarade firme od izdavanja državnih nekretnina 

 • Dipos - državna firma iznad zakona (VIDEO)

  Uprava za javne nabavke koja bi trebalo da vrši nadzor nad primenom Zakona o javnim nabavkama, nema odgovor na pitanje da li je državno preduzeće Dipos dužno da raspisuje tendere u skladu sa Zakonom. 

 • Dokaz o Diposu kao rasipniku državnog novca

  Dokumentacijom koju nam je po Zakonu o dostupnosti informacija dostavila Vlada Srbije potvrđen je zaključak do kojeg smo došli tokom višemesečnog istraživanja da Dipos ne sprovodi javne nabavke po zakonu.  

 • Vlada Srbije ignoriše zahteve po Zakonu o dostupnosti informacija

  Više od 40 dana Generalni sekretarijat Vlade Srbije ne odgovora na zahtev Insajder.neta po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja. 

 • (Zlo)upotreba državnih stanova i vila

  Nakon skoro 15 godina počinje ponovno suđenje pripremnim ročištem u procesu protiv nekadašnjih funkcionera SPS-a i JUL-a koji su optuženi za nezakonitu dodelu  i prisvajanje državnih stanova devedesetih godina. To je ujedno i jedini proces koji se trenutno u Srbiji vodi protiv nekadašnje predsednice JUL-a, Mirjane Marković. Među stanovima koji su nezakonito dodeljivani nalaze se i stanovi iz fonda preduzeća DIPOS.

 • Šta su nezavisne institucije pronašle u Diposu

  Jedan od prvih koraka u velikom istraživanju Insajdera jeste i pregled svih javno objavljenih dokumenata. Jedan segment predstavljaju izveštaji nezavisnih institucija koje istražuju tokove novca i eventualno postojanje korupcije. 

 • Statuti Diposa: Lutrija, kafane, trgovina duvanom ...

  U statutu iz 2009. godine kada je država vlasnik DIPOS je registrovao delatnosti kao što su: ketering, prevoz putnika, tretmani za poboljšanje fizičkog izgleda...

 • Državno preduzeće "za svoj račun"

  Ketering, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja – da li su ovo delatnosti koje bi trebalo da obavlja državno preduzeće osnovano da bi raspolagalo državnom imovinom?

 • DIPOS – Rasipnik državnog novca

  Iako se na prvi pogled čini da je pitanje poslovanja Diposa vezano samo za izdavanje nekretnina, početno istraživanje Insajder.net-a pokazalo je da je priča o DIPOS-u mnogo šira. DIPOS je preduzeća registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je vlasnik država, a koje posluje kao privatno preduzeće. Čak se u statutu firme navodi da "radi za sebe i za svoj račun". 

 • Dipos radi za svoj račun – "To je slika bahatosti"

  Sa Draganom Dobrašinovićem iz Koalicije za nadzor javnih finansija razgovarali smo o tome šta u ovom sistemu predstavlja Dipos i kako je moguće da jedno preduzeće koje je u stopostotnom vlasništvu države radi, kako je to navedeno u njihovom statutu, „za sebe i za svoj račun“.

 • Kako je „ugovoreno“ nekontrolisano trošenje

  Ovim Ugovorom određeno je da 30 odsto od ukupne naplaćene zakupnine preduzeće DIPOS koristi za pokriće tekućih troškova poslovanja, odnosno na plate zaposlenih, a dok se preostali deo od 70 odsto koristi za ulaganja i održavanje nepokretnosti u državnoj svojini.