Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: INSAJDER NA LOKALU

Javna preduzeća, tajne zloupotrebe: Uvod

U Srbiji postoji više od 700 javnih preduzeća. U javnim preduzećima radi više od 120 hiljada ljudi. Na godišnjem nivou ova preduzeća ukupno imaju više od 5 milijardi evra prihoda i približno toliko rashoda.

Formiranje svake vlasti od 2000.  do danas neraskidivo je vezano sa svojevrsnu podelu plena. Partije koje su osvojile dovoljno glasova da uđu u vladajuću koaliciju, pre svega se dogovaraju o pozicijama koje će njihovi kadrovi zauzeti. Najvažniji segment u podeli ovog kolača jeste podela javnih preduzeća.