Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: INSAJDER NA LOKALU

Javna preduzeća, tajne zloupotrebe: Požarevac, prvi deo

Javna preduzeća postala su baza za masovna stranačka zapošljavanja širom Srbije. Prema istraživanju novinara Anema i Insajdera radi se o tome da na taj način stranke unapred obezebeđuju glasove za izbore.
U sredinama u kojima nema većih fabrika jedina radna mesta koja su otvorena su u lokalnim upravama i javnim preduzećima. Političke partije su zbog toga razvile mehanizam da kroz zapošljavanje povećavaju broj svojih članova, članovi se obavezuju da će na sledećim izborima stranci koja ih je zaposlila doneti jedan broj takozvanih sigurnih glasova.
Sve ovo dešavalo se i u Požarevcu.