Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: INSAJDER NA LOKALU

Javna preduzeća, tajne zloupotrebe - Novi Sad, prvi deo

U Novom Sadu na vlasti su bile gotovo sve stranke – DOS, SRS, DS, SNS. Zbog podrške u skupštini, velike partije strateški važna javna preduzeća prepuštali su na upravljanje malim partijama, čak i tek formiranim pokretima. Rezutat su dugovi koji se pokrivaju iz budžeta, masovno stranačko zapošljavanje, sumnjive javne nabavke i donacije koje nemaju veze sa javnim preduzećima.