Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: IZBORI 2018

U ponoć počela izborna tišina

Izbori
Izbori

U ponoć je počela izborna tišina, koja će trajati 68 sati, do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 4. marta u 20 časova. Nekoliko sati po zatvaranju birališta, Gradska izborna komisija će saopštiti preliminarne rezultate.

Izborna tišina znači da kandidati 24 liste, koliko ih se bori za 110 mesta u Skupštini Grada, neće moći da se oglašavaju u tradicionalnim medijima, niti da organizuju predizborne skupove. Ovim ograničenjima ne podležu društvene mreže.

Pravo glasa na predstojećim izborima ima 1.611.000 birača, koji će moći da glasaju od 7 do 20 časova. Od sedamnaest beogradskih opština, najviše biračkih mesta je u Novom Beogradu (141), a najmanje u Surčinu (27).

Za glasanje je odštampano 1.611.514 glasačkih listića. Na izborima 4. marta prijavilo se ukupno šesnaest posmatrača, šest domaćih i deset stranih. Domaći posmatrači su: JUKOM, CeSID, CRTA, Građani na straži, Odbrana izborne volje građana i Centar za praćenje izbora i izbornih procedura.

Strani posmatrači su: Delegacija EU u Srbiji i Ambasade SAD, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Australije, Italije, Švedske, Holandije i Nemačke - kažu u GIK, gde navode da posmatrači imaju pravo je da prate rad organa za sprovođenje izbora, Gradske izborne komisije i biračkih odbora.

Izborna komisija, prema Zakonu, objavljuje rezultate izbora u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta, a najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora sve dobijene mandate sa izborne liste treba da dodeli kandidatima po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.

Novi gradonačelnik i članovi Gradskog veća, prema zakonu, moraju biti izabrani najkasnije u roku od mesec dana od dana konstitutisanja gradskog parlamenta. Konstitutivnu sednicu parlamenta saziva predsednik Skupštine iz prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora, a kranji rok za njeno održavanje je dva meseca od objavljivanja konačnih rezultata.

Tom sednicom predsedava najstariji odbornik, a na njoj se biraju predsednik i sekretar Skupštine grada i potvrđuju mandati odbornicima, čime je Skupština konstituisana.

Gradonačelnik prestonice bira se iz redova odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, a kandidata za gradonačelnika zvanično predlaže predsednik Skupštine grada.

Izvor: Insajder

 

IZBORI 2018