Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: "POSAO VEKA" KOJI JE PROPAO

Državni revizor pre više od tri godine dostavio „informaciju“ tužilaštvu o poslovanju Srbijagasa

Javno preduzeće Srbijagas, koje je Vlada zadužila za realizaciju projekta Južni tok, godinama je beležilo rast dugova jer je gas nabavljalo po višoj ceni od one po kojoj ga prodaje. Međutim, iza ovog objašnjenja, skrivali su se i neobjašnjivi troškovi tog Javnog preduzeća. 

Poslovanje Srbijagasa kontrolisala je i Državna revizorska institucija, ali i pored brojnih utvrđenih nepravilnosti, revizor protiv odgovornih u Srbijagasu nije podneo krivične prijave.

Međutim, na pitanje Insajdera iz Državne revizorske institucije navode da su posle sprovedene kontrole dostavili „informaciju“ tužilaštvu o nalazima za koje je revizor smatrao da spadaju u domen tužilaštva. 

Kontrolišući poslovanje Srbijagasa, državni revizor je još 2013. utvrdio da to preduzeće prilikom sklapanja velikih ugovora s privatnim firmama za poslove gasifikacije opština širom Srbije nije poštovalo Zakon o javnim nabavkama, a vrednost poslova koji su ovako dodeljivani privatnim firmama mere se stotinama miliona evra.

Na pitanje Insajdera kako je moguće da za ovo nije podignuta krivična prijava, državni revizor navodi sledeće:

Državna revizorska institucija podnela je Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu informaciju broj 400-3794/2012-01 28. marta 2013. o nepravilnostima u trošenju sredstava JP "Srbijagas" Novi Sad, a koje se ogledaju u nezakonitostima u postupcima javnih nabavki; iskazivanju i raspodeli finansijskog rezultata i nabavci usluge procene vrednosti imovine i kapitala Preduzeća. Nemamo povratnu informaciju iz Tužilaštva.

Insajder je nakon toga od Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu tražio odgovore na pitanja o tome da li je na osnovu ove „informacije“ pokrenut postupak protiv odgovornih u JP Srbijagas. Iz Tužilaštva smo dobili sledeći odgovor:

Apelaciono javno tužilaštvo nije nadležno za pokretanje istrage i nemamo informaciju da li je ista pokrenuta od strane nadležnog tužilaštva.

Insajder je pitanja da li je pokrenuta istraga i kakvi su rezultati uputio i Višem tužilaštvu u Novom Sadu, ali odgovor još nismo dobili.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović javno je tvrdio da revizor nije našao ništa sporno u Srbijagasu, da nije bilo zloupotreba koje bi bile osnov za pokretanje krivičnih prijava.

Tvrdio je i da „nema nikakvih privatnih kompanija koje su radile bilo šta protivzakonito u Srbijagasu“.

Bajatović je na funkciju direktora Srbijagasa imenovan pre gotovo osam godina, oktobra 2008. 

Za pet godina više od 240 miliona evra privatnim firmama, uglavnom bez tendera

Posle potpisivanja Energetskog sporazuma Srbije i Rusije 2008, JP Srbijagas počinje da uvećava ulaganja u gasifikaciju opština i gradova u Srbiji, odnosno gradnju mreže manjih gasovoda.

Ogromna ulaganja su sprovedena bez jasne procene kolika je zainteresovanost građana da koriste gas, pa samim tim ni kada će investicija Javnog preduzeća biti isplativa.

Insajder se ugovorima o gasifikaciji koje je JP Srbijagas sklapao s privatnim firmama bavio u trećoj epizodi serijala Energetski (ne)sporazum, 2013. Tada je otkriveno da je JP Srbijagas od 2007. do 2012. za poslove gasifikacije s privatnim firmama sklopio ugovore vredne najmanje 242 miliona evra.

Otkriveno je i to da je osmišljen mehanizam u kom su poslovi privatnim firmama dodeljivani bez tendera, a da je na prvi pogled sve urađeno legalno.

Međutim, nadležni su upozoravali Srbijagas da krši zakon, ali niti je ova praksa prekinuta, niti je za ovo neko odgovarao. 

Istovremeno je Srbijagas gradnju mreže gasovoda ugovarao po cenama i do 20 odsto višim od zvanično planiranih.

Pogledajte šta je sve otkriveno u serijalu Insajdera o poslovima gasifikacije.

 

"POSAO VEKA" KOJI JE PROPAO