Jezik

sr

en
Izvor N1: Komunalna policija
Istraživanje u toku

KOMUNALNA POLICIJA

Veliki broj incidenata, nadležnosti, ovlašćenja i eventualna prekoračenja tih ovlašćenja, ishodi istraga, sistem kontrole – ovo su samo neke od tema kojima će se se Insajder baviti u narednom periodu u rubrici “Insajder u izgradnji: Komunalna policija”.

Početak serijala2016

  • Zadaci komunalne policije

    Zadaci su joj da se stara i kontroliše više oblasti kao što su snabdevnje vodom, javna čistoća, javni prevoz, deponovanje otpada, parkiranje, protivpožarna zaštite, zaštita od buke, kontrole održavanja pijaca, grobalja, parkova, zelenih površina, otkrivanja i sprečavanja bespravne gradnje, kontrole održavanja komunalne zoohigijene i slično.