Jezik

sr

en
Tačka serijal
Serijal

TAČKA

Borba za medije ili borba za vlast – svodi se na isto već 20 godina. Opozicija dokazuje da slobode nema, vlast da je ima i previše. Uz pomoć kontrolisanih medija i neinformisanih i dezinformisanih građana, lakše je vladati. Dok pojedinci profitiraju, građani ostaju uskraćeni za osnovno pravo koje im je garantovano Ustavnom – pravo da o svemu budu informisani.

Epizode2

Početak serijala2020