Jezik

sr

en
:

Građanima će biti olakšane administrativne procedure

Skraćivanje administrativne procedure, zbog koje smo često provodili ne samo sate i dane, čekajući i prikupljajući dokumenta po raznim šalterima, omogućiće i finansijsko rasterećenje građana.