Jezik

sr

en
Istraživanje u toku: PREDSEDNIČKI IZBORI 2017.

Agencija za borbu protiv korupcije posmatra finansiranje kampanja

Agencija za borbu protiv korupcije
Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je večeras da je organizovala mrežu posmatrača predsedničkih izbora i da se bavi kontrolom finansiranja kampanja i poštovanjem obaveza funkcionera.

Ta agencija je navela da pruža podršku i usmerava rad posmatrača "u cilju što kvalitetnijeg prikupljanja podataka koji ukazuju na troškove izbornih kampanja".

To se radi "kako bi se na sveobuhvatan način izvršila kontrola finansiranja političkih subjekata", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Agencije.

Agencija je saopštila i da je "već od samog početka izborne kampanje putem mreže posmatrača, a i kroz predstavke građana, uočila da određeni politički subjekti i tokom ove izborne kampanje sprovode aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao političke".

Precizira se da tu spada "deljenje pomoći slabije situiranim građanima, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda, dobrovoljno davanje krvi…".

Kako dodaju u saopštenju, ove i slične aktivnosti su se pojavljivale i u ranijim izbornim kampanjama, kada je Agencija javno ukazivala na mogućnost kršenja zakona, a zatim i na osnovu odgovarajućih dokaza inicirala pokretanje postupaka pred nadležnim organima.

Agencija je dodala i da će isto to činiti i ubuduće, postupajući u skladu sa svojim nadležnostima.

Podseća se da je odredbama člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije propisano da funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih subjekata.

Navodi se i da je funkcioner dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kom vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Agencija će u svim slučajevima u kojima se utvrdi da su se funkcioneri ponašali suprotno navedenim zakonskim odredbama postupiti u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Odbačeni su navodi da direktor Agencije nije izabran kako bi ona bila ometana u kontroli finansiranja predsedničkih kandidata, objašnjavajući da Agencija za borbu protiv korupcije ima vršioca dužnosti direktora i stručnu službu koja se bavi kontrolom finansiranja izbornih kampanja i poštovanjem obaveza funkcionera.

PREDSEDNIČKI IZBORI 2017.