Jezik

sr

en

EPS: Visoka cena lošeg planiranja

Zaduživanje državnih i javnih preduzeća bez realnih projekata dovodi do toga da građani Srbije plaćaju penale za odobrene, a nerealizovane kredite. Zbog ove prakse još niko nije odgovarao. CINS se u poslednjem istraživanju bavio penalima koje za nepovučene kredite plaća najveće javno preduzeće Elektro-privreda Srbije.

Ilustracija: Đorđe Matić: CINS
Foto: Ilustracija: Đorđe Matić / CINS

Elektroprivreda Srbije uzela je 2011. godine kredit EBRD-a za obnovu i gradnju malih hidroelektrana, ali radovi do danas nisu počeli. Iskorišćeno je samo četiri odsto kredita, a već prezaduženi EPS platio je gotovo milion evra naknade na nepovučena sredstva.

Četiri i po godine nakon što je uzela kredit za izgradnju i obnovu malih hidroelektrana, Elektroprivreda Srbije (EPS) iskoristila je samo četiri procenta dobijenog novca. Istovremeno, platili su više od 927 hiljada evra naknade koja se obračunava na neiskorišćeni deo kredita.

EPS je u decembru 2011. godine kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) podigao kredit od 45 miliona evra, za rekonstrukciju 15 starih i izgradnju dve nove male hidroelektrane. Kao rok za realizaciju kredita naveden je decembar 2014. godine.

U međuvremenu, tokom 2014. godine, EPS je odustao od šest lokacija, a iznos kredita je smanjen na 32,7 miliona evra. Kao rok za završetak projekta postavljen je kraj 2018. godine.

Iako do danas nije počela obnova nijedne hidroelektrane, iz EPS-a navode da se projekat nastavlja po planu i da su rokovi za odlaganje opravdani. Nisu pristali na intervju sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) ali su poslali dva pisana odgovora na ovu temu.

„U tom trenutku (uzimanja kredita) nedostajale su analize, studije opravdanosti i tehnička dokumentacija, što sada utiče na produženje vremenskih rokova za realizaciju projekta“, stoji u jednom od dopisa CINS-u.

EPS je u proteklom periodu plaćao i naknade na neiskorišćeni novac iz drugih pozajmica.

Prema podacima Uprave za javni dug, za 12 kredita aktivnih u periodu od 2008. do kraja juna 2016. godine, preduzeće je po ovoj osnovi platilo nešto više od 11,3 miliona evra.

Veliki dugovi i problemi u poslovanju EPS-a često su bili tema u proteklim mesecima u Srbiji.

U izveštaju koji je Fiskalni savet objavio u junu ove godine navodi se da je nedovoljno urađeno na rešavanju problema EPS-a, a da zaduženost nastavlja da se uvećava, što može da ugrozi održivost finansija cele zemlje.

Dug EPS-a je tokom 2015. godine porastao za preko 250 miliona evra, i na kraju te godine iznosio je oko 1,15 milijardi evra.

 

Celu priču novinara CINS-a možete pogledati na ovom linku.