Ne da(vi)mo Beograd: Spalionica u Vinči preskupa i ekološki štetna

Inicijativa Ne davimo Beograd predstaviće u ponedeljak, 12. februara u 14:30 časova, svoj program za tretman otpada na ulazu u deponiju u Vinči. Kako se navodi u saopštenju, Inicijativa Ne davimo Beograd, u svom programu za Beograd, zalaže se za poništavanje štetnih ugovora i formiranje nezavisne komisije koja će preispitati sve štetne ugovore - od “Beograda na vodi” do spalionice za deponiju u Vinči“.

Ne davimo Beograd, kritika JPP za deponiju u Vinči

Ne da(vi)mo Beograd smatra da privatizacija deponije u Vinči i izgradnja spalionice za grad Beograd donose ogromne finansijske obaveze koje godišnje iznose preko 38 miliona evra, što će biti pogubno kako za sam Grad tako i za kućne budžete građana i građanki, piše u saopštenju.

„Ako ste do sada plaćali račun za odnošenje otpada 150 dinara, u skoroj budućnosti ćete za ovu stavku izdvajati 600 dinara. To je poskupljenje od čak četiri puta. Ova ekološka i ekonomska katastrofa će imati dugoročne i nesagledive posledice po budžet Grada i živote građana. Zbog svega toga smo odlučili da baš na ovom mestu predstavimo deo programa Inicijative Ne davimo Beograd koji otpad ne tretira kao problem nego kao resurs“, smatraju u Inicijativi.

Beogradu je neophodan potpuno drugačiji pristup tretmanu otpada, koji će u potpunosti iskoristiti ovaj resurs, smanjiti zagađenja i uposliti ljude u zelenoj ekonomiji, ističu u Inicijativi.

"Zalažemo se za novi, pravičniji sistem naplate otpada - po količini generisanog otpada, a ne prema kvadratnom metru stambene jedinice. Ovaj sistem podstiče građane i građanke da više sortiraju otpad. Uvešćemo sistem za sortirano sakupljanje otpada, koji će podstaći reciklažu i kompostiranje."

Inicijativa smatra i da je na teritoriji celog Beograda potrebno uvesti sistem integrisanog upravljanja otpadom. 

„Radićemo na unapređenju infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada u svim delovima Beograda, posebno u prigradskim područjima koja trenutno nisu deo sistema za prikupljanje otpada i gde nastaju divlje deponije,“ navodi se u saopštenju Inicijative.

Izvor: Insajder