Tužilaštvo iz Brusa na pitanje dana: Do emitovanja emisije Insajder nismo imali sva potrebna saznanja

Na pitanje dana koje su novinari Insajdera danas uputili različitim institucijama, a koje se odnosi na činjenice koje smo otkrili u vezi sa nelegalnim objektom od 1000 kvadrata na Pančićevom vrhu, za sada je stigao odgovor od Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu. U odgovoru se između ostalog navodi da postupaju po krivičnoj prijavi koju je Ministarstvo građevinarstva podnelo protiv investitorke, kao i da je na osnovu informacija koje su objavljene u emisiji Insajder formiran predmet.

 „Osnovno javno tužilaštvo u Brusu do emitovanja emisije Insajder „Vrh bezakonja“ dana 22. 05. 2018. godine ne televiziji N1, nije imalo saznanja u pogledu podnošenja prijave za legalizaciju objekta koji je izgrađen na Pančićevom vrhu, na Kopaoniku, a samim tim ni u pogledu eventualnog antidatiranja datuma, odnosno datuma koji je naveden na prijavi za legalizaciju kao dan kada je isti primljen u opštinskoj upravi Brus“, stoji u pisanom odgovoru koje je Insajderu dostavilo Osnovno javno tužilaštvo iz Brusa.

Oni dalje navode da je nakon ovih saznanja pokrenut predistražni postupak.

„Nakon navedenog saznanja u tužilaštvu formiran predmet radi provere nevedenih činjenica i Policijskoj stanici u Brusu je, shodno odredbi člana 282 stav 4 ZKP-a , dana 23. 05.2018. godine stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja“, navode u ovom tužilaštvu.

Prema istraživanju Insajdera koje smo objavili u emisjiji Vrh bezakonja, upravo taj dokument je omogućio investitorki Snežani Mitković da tuži državu, odnosno Ministarstvo građevinarstva Upravnom sudu  i odloži rušenje uprkos rešenju o rušenju koje je doneto još 24. januara 2018. godine.  

Ona se zahtevom za legalizaciju, koji je Ministarstvu građevinarstva prosledila opština Brus, pozvala na Zakon o ozakonjenju kojim se propisuje da se do okončanja sudskog postupka rušenje odlaže, uprkos tome što žalba na to rešenje ne odlaže izvršenje.  

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu potvrđeno je za Insajder i da im je 17. 05. 2018. stigla krivična prijava  Republičke građevinske inspekcije protiv Snežane Mitković zbog nelegalne gradnje, ali da na osnovu dokumentacije koja je podneta nisu imali osnov za donošenje odluke i da su zbog toga tražili dopunu dokumentacije.

 „Dana 18.05. od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu je, imajući u vidu da podaci iz podnete prijave nisu pružali dovoljno osnova za donošenje odluke da li je izvršeno krivično delo , upućen zahtev podnosiocu krivične prijave  da shodno članu 282 stav 1 tačka 3 ZKP-a istu dopuni , sa zahtevom za dostavljanje dokumentacije koja je sačinjena u postupku inspekcijskog nadzora povodom izgradnje objekta na Kopaoniku od strane investitora Snežane Mitković iz Smedereva, jer ista nije dostavljena u prilogu podnete krivične prijave“ , navodi se u odgovoru Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu.

Prema informacijama koje smo dobili u Ministarstvu građevinarstva, Republička građevinska inspekcija je 9. Maja 2018. godine podnela krivičnu prijavu protiv Snežane Mitković zbog gradnje bez građevinske dozvole jer je u pitanju krivično delo. Uz prijavu je dostavljeno i rešenje o rušenju koje je izdato 24. Januara 2018. godine.

Novinari Insajdera su u vezi sa svim činjenicama do kojih smo došli, uputili dodatna pitanja na adrese više nadležnih institucija. Odgovor je za sada stigao samo od tužilaštva iz Brusa.