Tužilaštvo ni posle dva meseca nije prikupilo dokaze za nelegalnu gradnju na Pančićevom vrhu

Gotovo dva meseca od kada je Osnovno javno tužilaštvo u Brusu formiralo predmet na osnovu krivične prijave Ministarstva građevinarstva za nelegalnu gradnju na Pančićevom vrhu protiv investitorke Snežane Mitković, i informacija koje su objavljene u emisiji Insajder o antidatiranju zahteva za legalizaciju, predistražni postupak u oba predmeta još nije završen. Insajderu je u ovom tužilaštvu rečeno da se prikupljaju dodatni podaci, te da će odluka o pokretanju ili nepokretanju krivičnog postupka biti doneta uskoro.

Nelegalni objekat na Pančićevom vrhu

 „U toku je preduzimanje dokaznih radnji radi provere navoda iz podnete krivične prijave Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture protiv Snežane Mitković iz Smedereva zbog krivičnog dela građenja bez građevinske dozvole iz člana 219a Krivičnog zakonika, kao i u pogledu podnete prijave za legalizaciju objekta koji je izgrađen na Pančićevom vrhu, na Kopaoniku“, navodi se u pisanom odgovoru Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu.

Ministarstvo građevinarstva je 9. maja 2018. godine podnelo krivičnu prijavu protiv investitorke Snežane Mitković, koja je bez građevinske dozvole i uprkos nalogu građevinske inspekcije da ukloni objekat od 1.000 kvadrata, nastavila sa građevinskim radovima na vrhu Kopaonika. U objektu je u međuvremenu čak otvoren restoran i izgrađena septička jama od preko 100 kvadrata. U tome ne samo da je nije sprečila nijedna nadležna institucija, već su neke od njih - poput Ministarstva odbrane, opštine Brus i JP Skijališta Srbije svojim činjenjem i nečinjenjem to omogućile.

Ova krivična prijava Ministarstva građevinarstva, koje je još 24. januara izdalo rešenje o rušenju, odnosila se samo na nelegalnu gradnju.

Tužilaštvo: Do emitovanja Insajderove emisije nismo imali sva potrebna saznanja

Osnovno tužilaštvo u Brusu je tek nakon emitovanja emisije Insajder „ Vrh bezakonja“ 24. maja 2018. formiralo predmet za proveru informacija iznetih u emisiji, a koje se odnose na zahtev za legalizaciju Snežane Mitković koji je bio antidatiran. Kako je Insajder otkrio, na zahtevu koji je u ime investitorke Ministarstvu građevinarstva dostavila opština Brus, upisano je da je podnet 2014. godine, iako je gradnja nelegalnog objekata počela tek sredinom 2017, za šta postoje brojni dokazi.  

Prema istraživanju Insajdera objavljenom u emisiji Vrh bezakonja, upravo taj dokument je omogućio investitorki Snežani Mitković da tuži državu, odnosno Ministarstvo građevinarstva Upravnom sudu i odloži rušenje, uprkos rešenju o rušenju koje je doneto još 24. januara 2018. godine. 

Ona se zahtevom za legalizaciju, koji je Ministarstvu građevinarstva prosledila opština Brus, pozvala na Zakon o ozakonjenju kojim se propisuje da se do okončanja sudskog postupka rušenje odlaže, uprkos tome što žalba na to rešenje ne odlaže izvršenje. Imajući u vidu da postupci pred Upravnim sudom mogu da traju i nekoliko godina, objekat za to vreme neće biti srušen, a restoran će nesmetano raditi. 

Upravni sud: Predmet će biti rešen u razumnom roku

Investitorka je protiv rešenja Ministarstva građevinarstva kojim se odbija njen zahtev za legalizaciju podnela tužbu Upravnom sudu tokom maja ove godine.

Usmena javna rasprava u ovom predmetu do 25.06. 2018. nije bila održana. Na pitanje Insajdera kada bi to moglo da se desi, u Upravnom sudu nam je rečeno da ponovo pozovemo za dva meseca. 

„Predmet je u radu i biće rešen u razumnom roku, budući da su sudije dužne da rešavaju predmete po redosledu prijema tužbe u sud, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta i sa posebnim prioritetom u rešavanju predmeta koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim“, navedeno je u pisanom odgovoru Upravnog suda.

Država ne može da sruši ni septičku jamu

Republička građevinska inspekcija je nakon kontrole gradilišta na Pančićevom vrhu ustanovila da je investitorka Snežana Mitković pored nelegalnog objekta od preko 1.000 kvadrata, za koji je izdato rešenje o rušenju još u januaru 2018, u međuvremenu bez dozvole izgradila i septičku jamu od čak 180 kvadrata.

Inspekcija je naložila investitorki da ukloni septičku jamu, ali je Snežana Mitković umesto toga Ministarstvu građevinarstva dostavila izjašnjenje sa nizom primedbi na zapisnik u kojem između ostalog navodi da septička jama, kao i nelegalni objekat ne mogu biti srušeni dok se pravosnažno ne okonča postupak ozakonjenja koji je u toku.

Snežana Mitković se na Zakon o ozakonjenju pozvala na osnovu antidatiranog zahteva za legalizaciju.

Tako se ispostavilo da čak ni septička jama ne može da bude uklonjena, zahvaljujući antidatiranom zahtevu za legalizaciju objekta koji je prethodno dostavljen za objekat od preko 1.000 kvadrata na lokaciji gde takva gradnja nije moguća. Iako je Ministarstvo taj zahtev odbilo, na osnovu Zakona o ozakonjenju investitorki je omogućeno da odloži rušenje i tuži Ministarstvo zbog rešenja o rušenju. Na istu zakonsku mogućnost pozvala se i u slučaju septičke jame.

„Pokrenut je postupak ozakonjenja predmetnog objekta, što znači da se u skladu sa Zakonom ne može izvršiti rušenje do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja“, navela je investitorka u svom izjašnjenju na inspekcijski zapisnik i nalog za uklanjenje nelegalnog objekta.