Poverenik: Gradonačelnik pokušao politički pritisak na tužioca u Valjevu

Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić utvrdio je još jedan pokušaj političkog pritiska i zatražio od Državnog veća tužilaca da preduzme mere kako bi osigurao samostalnost nosioca javnotužilačke funkcije. Ovoga puta se radi o pokušaju pritiska gradonačelnika na postupajućeg tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu. U izveštaju Poverenika dodaje se da je on narušio “ravnotežu dozvoljene i potrebne kritike zarad ostvarivanja uticaja na rad i odlučivanje javnog tužilaštva, i to u predmetima za koje je lično zainteresovan”.

Goran Ilić

Kako navodi Poverenik, krajem septembra je dobio podnesak od višeg javnog tužioca u Valjevu u kome je ukazano na mogući pritisak na Osnovnog javnog tužioca u tom gradu.

Viši tužilac u Valjevu naveo je da ga je gradonačelnik zvao telefonom i uvredljivo govorio o osnovnom tužiocu. Nakon toga, kako je Poverenik utvrdio, osnovni tužilac je sam napisao službenu belešku u kojoj je naveo da mu se gradonačelnik obraćao povišenim tonom uz niz uvreda i to zbog odbacivanja prijava koje je on lično podneo.

U izveštaju Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva navodi se i da je gradonačelnik pretio tužiocu kako će uz pomoć narodnog poslanika iz toga grada doći do ministra pravde i republičkog tužioca.

“Ja sam se dogovorio sa NN da odem lično kod Ministra pravde i Republičkog tužioca pa ćete naje...” navodi se u izveštaju.

Poverenik je utvrdio i da je gradonačelnik nakon “upozorenja” tužioca telefonom dao čak i intervju radio stanici i tom prilikom nazvao Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu neodgovornim, i to isključivo u kontekstu krivičnih prijava koje je lično podneo.

Na osnovu svega ovoga Poverenik je doneo zaključak da je u ovom slučaju došlo do pokušaja političkog pritiska na postupajućeg tužioca.

On je, kako se dodaje u izveštaju, odluku da postupci Gradonačelnika prevazilaze okvire kritike rada državnih organa i predstavljaju pritisak na javno tužilaštvo, zasnovao na više argumenata.

Prvi argument je zasnovan na praksi Evropskog suda za ljudska prava, koji je zaključio da javna kritika nije iznošenje vrednosnih sudova ukoliko izneti sudovi nemaju ni malo činjeničnog osnova.

“U razgovoru, a donekle i radio emisiji Gradonačelnik isključivo iznosi vrednosne sudove o radu na predmetima za koje je lično zainteresovan. Povrh toga, obraćanje Osnovnom javnom tužiocu ne samo da se može smatrati preteranim zbog toga što isključivo sadrži vrednosne sudove, već je i preterano jer sadrži uvredljive reči i uznemirujuće tvrdnje, tako da se ne može podvesti ni pod javnu, niti internu kritiku i za cilj jedino može imati omalovažavanje i ostvarivanje neprimernog uticaja”, zaključio je Poverenik.

Drugi argument da se radi o pokušaju političkog uticaja, kako dodaje Poverenik, je činjenica da se tužiocu obraća funkcioner koji pripada koaliciji koja je vladajuća u Republici.

Kako dodaje Poverenik, umesto da postoji izvestan stepen uzdržanosti političkih funkcionera iz vladajuće koalicije u kritici kako bi se podržala samostalnost javnog tužilaštva, gradonačelnik se preteći izražavao i upozoravao tužioca da će imati posledice.

“Pri tom, gradonačelnik odbija da koristi mogućnost da podnese pritužbu i da sačeka odluku po pritužbi, ističući da će stvar 'rešiti' koristeći se društvenim i političkim uticajem i to posredstvom ministra zaduženog za resor pravosuđa i javnog tužioca na vrhu javnotužilačke organizacije upotpunjujući time utisak da je njegovo obraćanje nadležnom javnom tužiocu za cilj imalo politički pritisak”, zaključio je Poverenik u svom izveštaju.

Podsetimo, nedavno je Poverenik za samostalnost tužilaca utvrdio prvi slučaj političkog pritiska na jednog javnog tužioca u Srbiji od kad je Državno veće tužilaca uspostavilo ovu funkciju.

U prvom slučaju utvrđeno je da je bilo političkih pritisaka na postupajućeg tužioca u Mionici.

Kako je Insajder ranije pisao, na tužiteljku koja je postupala u predmetu falsifikovanja biračkih spiskova, pritisak su vršili pripadnici jedne stranke vladajuće koalicije.

Izvor: Insajder