Zaštitnik: Policija na protestima u julu nezakonito primenjivala silu prema pojedinim građanima

Zaštinik građana utvrdio je da je policija tokom protesta u julu u Beogradu i Novom Sadu nezakonito koristila sredstva prinude prema pojedinim građanima. U odgovorima Insajderu Zaštinik navodi da je nakon izvršene provere utvrdio i da Sektor unutrašnje kontrole MUP, osim u jednom slučaju, nije utvrdio individualnu odgovornost policajaca. Zaštitnik građana kontrolisao je pravilnosti i zakonitosti rada MUP-a na osam primera policijske brutalnosti, u periodu od 8. do 11. jula 2020. godine tokom protesta građana.

Zaštitnik građana Foto: Insajder

Zaštitnik građana je, kako navodi, postupao po sopstvenoj inicijativi na osnovu video snimaka sa društvenih mreža i onih koje je dobio od građana. Utvrdio je i da policajci nisu imali vidno istaknute identifikacione oznake što su u obavezi.

Sedam meseci nakon protesta sve preporuke Zaštitnika odnose se na buduće postupanje MUP-a. Tako, Zaštitnik građana Zoran Pašalić za Insajder navodi da je povodom utvrđenih činjenica MUP-u preporučeno da resorni ministar, direktor policije i načelnici policijskih uprava “ubuduće sprovode delotvornu istragu, utvrđuju individualnu odgovornost i sankcionišu odgovorne službenike”.

“Preporučeno je i da Sektor unutrašnje kontrole u budućem radu odmah po saznanju da je došlo do nezakonitog postupanja na štetu prava građana preduzima sve radnje usmerene na otkrivanje odgovornih policijskih službenika”, navodi se u odgovorima Zaštitnika.

Zaštitnik građana u preporuci MUP-u naveo je i da bi trebalo kontinuiranim obukama obezbediti da svi policajci prilikom primene ovlašćenja postupaju u skladu sa zakonom i da obezbedi da svi policijski službenici prilikom obezbeđenja javnih skupova i primene policijskih ovlašćenja prema građanima imaju vidno istaknute identifikacione oznake.

Postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova Zaštitnik građana je pokrenuo u julu prošle godine kada je iz te institucije saopšteno da policija nije sistemski koristila prekomernu silu prema učesnicima protesta, a da će biti izvršena kontrola u pojedninim slučajevima.

Zaštinik građana ne navodi konkretne slučajeve na koje se kontrola odnosila, ali je jasno da je nekoliko primera policijske brutalnosti kroz vesti obišlo svet.

Najpoznatiji je snimak koji je nevladina organizacija A11 objavila je na svom Tviter nalogu, a na kome se vidi kako policija brutalno prebija jednog od demonstranata u ulici Kralja Milana u Beogradu.

Prebijanje tri muškarca na klupi u parku video se u živom uključenju televizije N1. Zbog sumnji na policijsko zlostavljanje demonstranata, Beogradski centar za ljudska prava (BCLjP) podneo je krivične prijave Prvom osnovnom tužilaštvu, a jedna od njih se odnosi na snimak na kojem se vidi da su policajci tukli trojicu muškaraca koji nisu pružali otpor, već su sedeli na klupi. Iz Prvog osnovnog tužilaštva tada je za Insajder rečeno da će po prijavama postupati u redovnoj proceduri i da će od Sektora unutrašnje kontrole MUP-a biti  zatraženo da utvrdi identitet policajaca koji su tukli demontrante, koji su se u tada vodili kao NN lica.

Jedini slučaj u kome je utvrđen identitet policajca koje primenio prekomernu silu je rušenje dečaka sa bicikla tokom protesta u Novom Sadu.

Ni novinari nisu bili pošteđeni pa je tako agnecija Beta saopštila i da su policajci tukli reportera Bete Žikicu Stevanovića i kamermane Luku Pređu i Relju Pekića, iako su se uredno legitimisali kao novinari.

Nevladine organizacije protiv policije su podnele desetine prijava Prvom osnovnom tužilaštvu koje su se odosile na brutalnost policije prema građanima, ali do sada nijedna nema epilog.

Izvor: Insajder