Etias sistem za ulazak u EU verovatno od novembra iduće godine

Novi evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja - Etias treba da počne da se primenjuje iduće godine za državljane 61 zemlje koje imaju bezvizni režim putovanja sa EU, među kojima su Srbija i sve zemlje Zapadnog Balkana.

Foto: Srđan Ilić

Prvi rok je bio postavljen za 1. januar 2023, sada se pretpostavlja da će sistem evropskog sistema putničkih informacija i autorizacije početi da važi od novembra 2023. godine, ali tačan datum još nije utvrđen. 

Etias je napravljen po uzoru na američki sistem Esta, što znači da će putnici koji nisu iz EU morati da popune formular na internetu i plate sedam evra pre nego što uđu u evropsku zonu. Poređenja radi, za ulaz u SAD potrebno je platiti 21 dolar. Naknada od sedam evra važiće za više poseta tokom tri godine. Najverovatnije da mlađi od 18 godina ili stariji od 70 neće morati da plate sedam evra, ali na zvaničnom sajtu Etiasa još nema preciznih informacija o tome.  

Očekuje se da će odobrenje u većini slučajeva biti izdato u roku od nekoliko minuta. Sistem je povezan sa posedovanjem pasoša, a ako neko dobije novi pasoš, potrebno je da dobije i novu Etias dozvolu za putovanje. Uz važeću Etias dozvolu za putovanje, može se ulaziti na teritoriju članica EU, kao i na Island, u Norvešku i Švajcarsku. Sa Etias sistemom može da se ulazi u te evropske zemlje više puta za kratkoročne boravke do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Međutim, pravila nalažu da mora da se pokaže pasoš, kao i do sada, a granične službe mogu da potraže i druga dokumenta da bi proverili da li neko ispunjava uslove za ulazak. 

Na zvaničnoj Etias veb stranici navodi se da će srpski državljani moći da podnesu Etias zahtev ako poseduju biometrijski pasoš. Odobrenje Etias dobija se za nekoliko minuta, ali moguće je da obrada prijave potraje duže i u tom slučaju odobrenje se izdaje u roku od četiri dana.   „Imajte na umu da se ovaj period može produžiti do 14 dana ako se od vas traži da dostavite dodatne informacije ili dokumentaciju, ili do 30 dana ako ste pozvani na intervju. Zbog toga bi trebalo da se prijavite za Etias odobrenje za putovanje mnogo pre planiranog putovanja”, navodi zvanična strana sistema. 

Na stranici Etias savetuje se da, kada se dobije odobrenje, mora pažljivo da se proveri da su ime, broj pasoša i drugi podaci tačni. Ako dođe do greške, osoba neće moći da uđe u zemlju. Ukoliko dođe do odbijanja,u mejl poruci Etiasa treba da navede razloge za odbijanje i lice koje je odbijeno ima pravo na žalbu.  

Etias sistem će se primenjivati za ulazak u Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Nemačku, Grčku, Mađarsku, Island, Italiju, Letoniju, Lihtenštajn, Litvaniju, Luksemburg, Maltu, Holandiju, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju, Španiju, Švedsku i Švajcarsku.

Izvor: Tanjug