Etias sistem za ulazak u EU verovatno od novembra iduće godine

Novi evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja - Etias treba da počne da se primenjuje iduće godine za državljane 61 zemlje koje imaju bezvizni režim putovanja sa EU, među kojima su Srbija i sve zemlje Zapadnog Balkana.

Foto: Srđan Ilić