Fondacija Centra za demokratiju: U Srbiji se iz godine u godinu dešava veliki broj povreda na radu

Fondacija Centra za demokratiju povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu poziva sve aktere, Vladu, Parlament, nadležne inspektorate, kao i poslodavce da unaprede regulativu u ovoj oblasti, odnosno da je dosledno i primenjuju, uz potrebu efikasnog nadzora nad svim relevantnim činiocima.

Foto: Srđan Ilić