Istraživanje: U Srbiji do 200.000 mladih nedvidljivo za sistem

U Srbiji ima od 150 do 200.000 mladih između 15 i 30 godina koji su nevidljivi za sistem, nisu zaposleni, a nisu ni u nekom od programa obrazovanja i pripadaju takozvanoj NIT (NEET) kategoriji.

Foto: Srđan Ilić.

Tagovi: