Otkriveno pismo koje dokazuje da je Vatikan znao za nacističke logore smrti

Papa Pije XII koji je bio poglavar rimokatoličke crkve tokom Drugog svetskog rata znao je već od 1942. godine detalje o nacističkoj politici istrebljenja Jevreja, otkriva jedno pismo pronađeno u arhivama Vatikana koje je u suprotnosti sa zvaničnim stavom Svete stolice.

Vatikan. Foto: Rick Govic/Unsplash