Pooštreni uslovi kreditiranja banaka u prvom kvartalu ove godine

Banke su i u prvom tromesečju ove godine nastavile sa pooštravanjem kreditnih standarda privredi i stanovništvu ali je to zaoštravanje bilo blaže nego u poslednjem kvartalu 2022. godine, pokazali su rezultati aprilske ankete među bankama, objavila je Narodna banka Srbije (NBS) i navela da banke očekuju da će se pooštravanje kreditnih standarda nastaviti i u drugom kvartalu.

Narodna banka Srbije Foto: Srđan Ilić

Pooštravanje privredi se u sličnoj meri odnosilo na dinarske i devizno indeksirane kredite, dok je, posmatrano po veličini preduzeća, bilo najviše zastupljeno kod velikih preduzeća.

Na pooštravanje kreditnih standarda privredi prvenstveno su uticali povećani troškovi izvora finansiranja, što je u skladu sa efektima zaoštravanja monetarne politike NBS i Evropske centralne banke. 

Banke su ocenile da je privreda tokom prvog kvartala smanjila tražnju za kreditima i to najviše dugoročnim zbog manjih potreba za finansiranjem kapitalnih investicija i manjih aktivnosti preduzeća oko pripajanja odnosno akvizicija. 

Kada je reč o kreditima stanovništvu, pooštravanje se najviše odnosilo na dinarske gotovinske kredite, uključujući kredite za refinansiranje i devizno indeksirane stambene i potrošačke kredite.

Prema oceni banaka pooštravanju standarda su kao i kod privrede, najviše doprineli povećani troškovi izvora kredita i rast cena nekretnina, a zatim neizvesnost oko ekonomske situacije, što se odrazilo i na smanjenu spremnost za preuzimanje rizika, kao i na nivo problematičnih potraživanja. 

Banke su navele i da je stanovništvo smanjilo tražnju za kreditima tokom prvog kvartala ali manje nego što se očekivalo u januarskoj anketi i da je smanjena tražnja za najzastupljenijim kreditima, kao što su devizno indeksirani stambeni i dinarski gotovinski krediti, uključujući i kredite za refinansiranje.

Izvor: Tanjug