REM objavio obrazloženja o dodeljenim nacionalnim frekvencijama

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) došao je do zaključka da će TV Pink, Hepi TV, Prva i TV B92 u većoj meri nego ostali podnosioci prijava za nacionalnu frekvenciju opravdati postojanje višestrukih koristi za gledaoce na području cele Republike, objavljeno je danas na sajtu REM.

Predstavljanje televizija u REM-u prošlog meseca. Foto: TANJUG/ ZORAN ZESTIC/ nr

Savet Regulatora je zaključio da su svih 14 podnosilaca prijava: TV Pink, Hepi TV, Vesti, BK TV, Una, Nova S, N1, Prva, TV B92, K::CN, TV2, Tanjug TV, K1 i Kurir televizija ispunili uslove iz konkursne dokumentacije.

Prilikom odlučivanja kome će se izdati dozvole, Savet Regulatora je uzeo u obzir sve činjenice koji bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja i uporedno-kvalitativnom analizom ispunjenosti kriterijuma došao do zaključka da će Pink, Hepi, Prva i B92 u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele Republike, navodi se u obrazloženju.

To će učiniti prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija, kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja kao dokaz ukupnih proizvodnih mogućnosti i raznovrsnost ponuđenih programskih žanrova na način da se zadovolje potrebe najšireg auditorijuma i ojača medijski pluralizam.

Savet je, prilikom odlučivanja, imao u vidu i da je razliku u donošenju odluke dala i činjenica prethodnog rada navedena četiri podnosioca i njihova ekonomska održivost, kao i činjenica da su emitovali program od 2006. godine i da su tokom 2015. godine u potpunosti ispunili način i vremenski raspored prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i distribuciju programa i uložili su sredstva kako bi napravili tehnološki iskorak ka digitalnoj transformaciji.

Savet je naročito cenio garancije koje su podnosioci naveli u predlogu programskog elaborata, koji će postati sastavni deo izdate dozvole, da će u narednom periodu dodatno unaprediti postojeći program, baviti se važnim društvenim pitanjima, raditi na zaštiti medijskog pluralizma i biti otvoreni za različita mišljenja, argumente i ideje u cilju podsticanja najšireg društvenog dijaloga i doprineti daljem unapređenju medijskih standarda u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja.

Imajući u vidu sve navedeno, Savet je doneo odluku potrebnom većinom glasova, shodno članu 96. Zakona o elektronskim medijima, navodeći da je integralna Odluka o dodeli dozvola na sajtu REM.

Izvor: FoNet