Rezolucija EP: Srbija da se uskladi sa spoljnom politikom EU

Evropski parlament večeras je završio debatu o rezoluciji o primeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU (ZSBP), koja bi trebalo da bude usvojena sutra, a u delu tog dokumenta koji se odnosi na Srbiju navodi se da Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Unije.

Evropski parlament / Foto: European parliament