Slavko Ćuruvija fondacija i Crta: Odbacivanje tužbe protiv REM-a -ugrožavanje interesa građana

Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) i nevladina organizacija Crta podnele su prigovor na odluku Upravnog suda kojom je odbačena njihova tužba protiv Regulatornog tela za elektronske medije (REM-a), u kojoj su ukazale da je ove godine REM ponovo dodelio dozvole za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću televizijama koje su godinama unazad kršile zakone.

Regulatorno telo za elektronske medije. Foto: Srđan Ilić

Kao obrazloženje da odbaci tužbu, Upravni sud je naveo da Slavko Ćuruvija fondacija i Crta, kao tužioci, nemaju osnov da brane opšti interes.

Upravni sud tumači da SĆF i Crta nisu imale osnov da podnesu tužbu, pošto se odlukom REM-a o dodeli dozvola nije odlučivalo ni o jednom njihovom pravu ili obavezi, niti je donošenje odluke uticalo na njihove pravne interese, a pravo da podnese tužbu u ovom slučaju ima isključivo nadležni javni tužilac.

„Ovakvo obrazloženje može biti opasno po sve građane i građanke, jer navodi na mišljenje da javni interes u slučaju dodele dozvola za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću može kontinuirano biti ugrožavan, a da niko, osim javnog tužilaštva, ne može pokrenuti pravni postupak njegove zaštite", navedeno je u saopštenju SĆF.

Oni smatraju da su dozvole koje REM dodeljuje - javno dobro i da je i odluka suda na štetu interesa svih gradjana i gradjanki.

„Podsećamo da Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) prepoznaje nevladine organizacije kao čuvare javnog interesa. Prema stavu tog suda 'kada NVO skreće pažnju na stvari od javnog interesa, ona vrši ulogu javnog nadzora… i može se okarakterisati kao društvena kontrola'".

Iz fondacije su izrazili spremnost da iskoriste sva dostupna pravna sredstva kako bi sprečili tela nadležna za medije da ubuduće svojim odlukama ne samo krše zakone i sopstvene pravilnike, nego se i rugaju u lice svim građanima i građankama ne obezbeđujući im da se informišu iz profesionalnih i etičnih medija.

Izvor: Beta