Smanjiti rodne stereotipe

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović Pantić izjavila je danas da je stotinak žena završilo obuku u netipično ženskim zanimanjima u sektoru građevinarstva i informacionih tehnologija u okviru projekta za umanjenje rodnih stereotipa i povećanje učešća ranjivih grupa žena na tržištu rada.

Završna konferencija projekta "Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnerstvo", o rodnim stereotipima u izboru zanimanja i uslovima neophodnim za veće uključivanje žena u netipično ženska zanimanja. Sanja Popović Pantić i Brankica Janković. Foto: FoNet/Milica Vučković