Usvojiti Zakon o bezbednosti na radu usklađen s EU

Povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu, Fondacija Centar za demokratiju pozvala je danas na što skorije usvajanje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usklađen sa relevantnim evropskim direktivama u ovoj oblasti.

Fotografija Gradilišta iz 2018. na mestu nekadašnje američke ambasade gde je stradao radnik kada se srušio zid zgrade. Foto: Srđan Ilić