Vlada usvojila Program zaštite vazduha za period od 2022. do 2030.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Program zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine. sa akcionim planom, kojim su definisane mere i aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha.

Beograd. Foto: Srđan Ilić