Vučković: Radna gripa za Poglavlje 19 protiv 'fragmentacije' radnog zakonodavstva

Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković rekla je danas da je Radna grupa za Poglavlje 19 u procesu pristupanja Srbije EU - o socijalnoj polici i zapošljavanju, protiv "fragmentacije" radnog zakonodavstva, čiji elementi postoje i u izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Foto: Srđan Ilić