Zahtev vlastima Srbije: Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva, doneti nov Zakon o radu

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU (NKEU) je od Vlade i Skupštine Srbije tražila da zaustave fragmentaciju radnog zakonodavstva i da što pre počne rad na pripremi novog Zakona o radu, saopšteno je danas.

Foto: Srđan Ilić

"Potrebno je da se zaustavi primena Zakona o socijalnoj karti zbog loših rezultata na samom početku primene jer se mnogim socijalno ugroženim građanima ukida pravo na novčanu socijalnu pomoć i sprovodi dehumanizacija socijalne zaštite", zaključeno je na današnjoj sednici te Radne grupe, koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja.

Dodaje se da je potrebno i da Vlada ubrzano donese podzakonske akte, nedostajuće za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Radna grupa traži da Vlada i Skupština što hitnije donesu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu što se čeka nekoliko godina.

Medju zahtevima Radne grupe je i veće učešće predstavnika civilnog društva u radnim grupama za izradu strategija, planova i nacrta zakona.

Izvor: Beta