Zaključak sa konferencije "Žene i nasleđivanje - patrijarhalni obrasci i prava": Žene u Srbiji se i dalje odriču nasledstva u korist muškaraca

U Srbiji još vladaju jake patrijarhalne norme kada je reč o pravu žena na nasleđivanje i upravljanje imovinom, jer se pod pritiskom i "radi mira u kući" žene često odriču nasledstva u korist muških članova porodice, zaključak je konferencije "Žene i nasleđivanje - patrijarhalni obrasci i prava".

Ilustracija. Foto: Srđan Ilić