Žalbe poverenici na diskriminaciju

Najveći broj pritužbi za diskriminaciju na tržištu rada instituciji poverenika za zaštitu ravnopravnosti upućuju žene, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, posebno romske i radnici stariji od 45 godina, izjavila je danas poverenica Brankica Janković.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Foto: Srđan Ilić