Žalbe poverenici na diskriminaciju

Najveći broj pritužbi za diskriminaciju na tržištu rada instituciji poverenika za zaštitu ravnopravnosti upućuju žene, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, posebno romske i radnici stariji od 45 godina, izjavila je danas poverenica Brankica Janković.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Foto: Srđan Ilić

Ona je, na konferenciji „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji", koju organizuje Fondacija Centar za demokratiju, rekla da je oblast rada u uslovima energetske i ekonomske krize postala mnogo složenija, što posebno utiče na radnička prava, ekonomski i socijalni rast.  

Nažalost, procenti siromaštva u Srbiji su dosta stabilni i prilično sporo se spuštaju, istakla je ona, upozoravajući da oni koji izađu iz siromaštva mogu da se lako ponovo vrate u tu kategoriju.  

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je u 2021. godini 6,2 odsto stanovništva bilo u apsolutnom siromaštvu, a u riziku od siromaštva je 21,2 odsto, ukazala je ona.  

Generalna sekretarka Fondacije, Nataša Vučković, navela je da je u 2020. godini Srbija imala gotovo dvostruko višu stopu dugotrajne nezaposlenosti u odnosu na evropski prosek - 4,5:2,5 odsto. Stopa zaposlenosti muškaraca je 14,9 odsto veća nego kod žena, a žene rade duplo više zbog brige o deci i starijima, napomenula je Vučković i dodala da žene trpe i diskriminaciju na poslu. Ona je naglasila da u primeni raznih politika u toj oblasti nedostaje saradnja unutar same Vlade, između Vlade i lokalnih samouprava, a posebno sa civilnim sektorom.  

Mladi ljudi se suočavaju sa raznim problemima na tržištu rada, pored nezaposlenosti tu je i strah od gubitka posla, ugovori o privremeno-povremenim poslovima, navela je Vučković. Ona je dodala da će Fondacija tražiti od Vlade da prestane sa uvođenjem raznih "leks specijalisa" u toj oblasti, kao i da se poveća učešće civilnog društva u radnim grupama za donošenje raznih propisa i zakona.

Izvor: FoNet