Jezik

sr

en
Serijal

SLUŽBENA (ZLO)UPOTREBA

U ovom serijalu otkriveno je sve što se tiče zloupotrebe službenog položaja u nadležnim institucijama i gradskim i republičkim, što je dovelo do postojanja građevinske mafije, ali i do donošenja zakona, uredbi i odluka koje odgovaraju biznismenima, a koji su na štetu građana i budžeta. Otkriveni su i dokazi o tome da su predstavnici države svojim odlukama kojima su praktično povlašćenim biznismenima poklanjali najatraktivnije lokacije u gradu, oštetili budžet za više od 2 milijarde evra. 

Epizode7

Početak serijala2009