Jezik

sr

en
Serijal: MREŽA - ŠVERC CIGARETA

Transkript druge epizode

Pljačka države - šverc cigareta

Šverc cigareta brzim gliserima preko Jadrana odvijao se još u vreme Titove Jugoslavije, jedina razlika je u tome što je tada šverc bio pod strogom kontrolom države, SFRJ, odnosno dve najmoćnije službe, Savezne državne bezbednosti i vojne službe. Radilo se o mnogo manjem obimu takozvanog tranzita, ali po istim pravilima. Tada je zemlja bila samo deo lanca u svetskom švercu. Gliseri su propuštani pored graničnih službi za fiksan iznos unapred plaćen u devizama. Istovremeno je bio stvoren utisak da su granice SFRJ potpuno kontrolisane. Motiv da Titova Jugoslavija, koja je između Istoka i Zapada, dobije povlašćen položaj takvog tranzita bio je u potrebi da službe raznih zemalja raspolažu novcem koji nije podlegao bilo kakvoj kontroli i kojim su mogli biti plaćani ljude za razne specijalne zadatke. 

Nedeljko Bošković, Vojna služba bezbednosti do 1995, savetnik ministra policije Crne Gore do 2004: Ta saznanja su govorila da je i tada vršen šverc cigareta ili transfer cigareta i to sa dve lokacije, ostrva Lastovo i Vis, pod strogom kontrolom organa državne ondašnje UDBE. 

Miloš Vasić, novinar lista Vreme: Meni je pričao jedan stari udbaš, negde '70-ih, '80-ih, da je kao mlad radnik tadašnje savezne UDBA, koja je... mi se vraćamo sad u doba Rankovića, 1948. 1949, jedno od zaduženja mu je bilo da u ime službe i za račun države organizuje državni šverc cigareta za italijansku mafiju preko Jadrana. To je išlo tako što se lepo to ukrca na brod i svi su obavešteni naravno, Ratna mornarica, pogranična policija i svi ostali, nađemo se na Jadranu. Mafioze preuzmu brod i ostave kofer s parama, radilo se na zelene dolare.

B92: U vreme Tita šverc cigareta radile su isključivo državne institucije - Vojska i policija. Posle raspada SFRJ taj nelegalan biznis se nastavlja, ali se u ceo posao uključuje mnogo veći broj ljudi. Oni koji su u vreme Tita zahvaljujući svojim pozicijama bili upoznati s načinom lake zarade pomoću šverca uvlače svoje ljude i šire privatni biznis. Tako, prema nezvaničnim informacijama, Jovica Stanišić preuzima posao šverca koji je vodila Savezna državna bezbednost i uključuje Mirka Vučurevića, a Nedeljko Bošković, kao čovek vojne službe u vreme Tita, u taj posao uvodi svog zeta Vanju Bokana, koji počinje da radi za Crnu Goru. 

Nedeljko Bošković: Dolaskom embarga koji je uveden Srbiji i Crnoj Gori obe republike su došle u vrlo teško i materijalno i finansijsko stanje i onda je '90-ih sa znanjem vrha države i Srbije i Crne Gore dozvoljen, takoreći odobren, šverc ili transfer cigareta. 

B92: Kako to mislite odobren? 

Nedeljko Bošković: Pa, najveći vrh, državni vrh Srbije odobrio je da se mogu švercovati ili transferisati cigarete u Srbiju i Crnu Goru i odatle dalje da idu da se transferišu prema destinacijama za koje su bili zaduženi nosioci tog šverca. Izvod iz knjige Momira Bulatovića „Pravila ćutanja“: Znam da nije danas popularno ili razumno reći, ali ja ne želim da krijem da sam najodgovorniji, po meni najzaslužniji, što je šverc cigareta dobio podršku i zaštitu Crne Gore. Uvaženi poslovni partneri iz Italije bili su uglavnom mafijaši visokog ranga. U ekonomskom ratu koji je poveden protiv naše zemlje uzvratili smo svojevrsnom ekonomskom gerilom. Odlučili smo da državni budžet punimo na račun sredstava koja pripadaju budžetima onih država koje su donele odluku da nam uvedu sankcije. U donošenju te državne i političke odluke ne samo da sam učestvovao, već sam na nju presudno uticao. U to doba moj politički autoritet je bio neprikosnoven, kako u Crnoj Gori, tako i na nivou Federacije. 

Nedeljko Bošković: Prvo, tačno, država je stala iza toga, a posle su se pojedinci potpuno osamostalili kad su videli koliko su unosni prihodi od cigareta i onda su deo dali za državu, a mnogo veći deo ostavili za sebe, što znači da su oni posle stali, oni su ti bili koji su odlučivali u ime države o ulasku i izlasku cigareta.

VIDEO

B92: Bivši savezni premijer i bivši predsednik Crne Gore Momir Bulatović u svojoj knjizi navodi da je tadašnjem vrhu savezne države šverc preporučio Nedeljko Bošković i da im je upravo Bošković otkrio kako idu kanali šverca i dao ideju kako da se lako dođe do velikog novca. 

Nedeljko Bošković: Što se tiče mog ulaska, mog saznanja, ja sam bio u toku... informativno što kažu, tako čisto informativno vezano za taj šverc cigareta, a ja niti sam se bavio, niti sam se mogao baviti jer je to sve mimo mog karaktera, mimo mog ubeđenja, mimo mog vaspitanja. A Vanja Bokan, ja ga prvo nikad nisam uveo u to, niti bi mogao da ga uvedem, jer ja sam kažem van tih šema... 

B92: Pa, niste van šema ako ste na takvoj poziciji, je li tako, ne možete da kažete da ste... 

Nedeljko Bošković: Na poziciji... ja sam bio načelnik Uprave bezbednosti, a Uprava se nije tada bavila švercom cigareta, Uprava se bavila strategijskim pitanjima, bavila se zaštitom zemlje, Vojske... 

B92: Dobro, znamo mi šta je formalno njen posao, ali je činjenica da ljudi koji su bili tada na funkcijama su imali sva ovlašćenja da čak učestvuju u tom državnom švercu. 

Nedeljko Bošković: Meni niko nije ni nudio od tih zvaničnih organa da uđem u to, kažem, ne bih ni ušao, a nikad niko i od tih zvaničnih organa nije u mom prisustvu čak ni pomenuo taj šverc cigareta...

B92: Zašto, plašili su vas se? 

Nedeljko Bošković: Pa, ne znam zašto, ali je činjenica zaista nisu nikada, jednostavno verovali ili ne, ja sam to saznao prijateljski, kroz razgovore ili od kolega ili iz štampe, najviše iz štampe, iz sredstava informisanja, kao i vi, ali zvanično od tih koji su bili odgovorni za te kanale nikad nisu mi rekli. 

Izvod iz knjige Momira Bulatovića „Pravila ćutanja“: Sve ovo je saopšteno od generala Nedeljka Boškovića i njegovih saradnika iz Vojne bezbednosti Vojske Jugoslavije. Preko njega je ostvarena i prva veza sa osobom koja je konkretan posao uvela u Crnu Goru. Radilo se o čoveku koji je bio u nekoj vrsti rodbinske veze s Boškovićem, a čije ime je bilo Vanja Bokan. On se predstavljao kao biznismen, da bi kasnije stradao u nekom obračunu u Grčkoj.

Nedeljko Bošković: Vanja je uzeo na sebe svu odgovornost da snabdeva Crnu Goru cigaretama i on je, ja ne znam sa kojih destinacija su te cigarete stizale, ali je činjenica da je on reskirao... ne Crna Gora, nego Vanja jer je uzeo na sebe odgovornost da, ako bude otkriven, da će biti verovatno krivično gonjen, kao što i jeste od Evropske unije i suđen. I on je to vrlo uspešno, taj deo posla obavljao, snabdevao je Crnu Goru... 

B92: Znači, uspešno je činio krivično delo, to hoćete da kažete? 

Nedeljko Bošković: Ja kažem, krivično delo po našem zakonu, krivičnom zakonu nije sankcionisano bilo uopšte, to kao krivično delo, po međunarodnim da, italijanskim... pa, nije ja mislim ni po.... zavisi od zemlje do zemlje. 

B92: Izveštaj MUP-a Srbije o švercu cigareta koji je nastao kao rezultat tajne akcije Mreža, vođene 2003, ima dosta propusta. Jedno od pitanja koje se postavlja je i to zašto je policija obuhvatila period samo od '96. do 2000. i tako propustila da istraži ulogu Vojske u švercu cigareta, ali je isto tako zaobišla i neke ključne aktere u švercu cigareta početkom '90-ih. Jedan od takvih je Vanja Bokan, koji je prema nezvaničnim informacijama, zahvaljujući Nedeljku Boškoviću počeo taj nelegalan biznis u Crnoj Gori. 

B92: Kako se Crna Gora setila baš Vanje Bokana? 

Nedeljko Bošković: Ne znam kako se setila... nije se Crna Gora setila Vanje Bokana, kako je došlo do toga da Vanja Bokan uđe u tu kombinaciju, ja ne znam. 

B92: Nemoguće je da vi niste imali nikakvog udela kao čovek koji je tada dobro pozicioniran. 

Nedeljko Bošković: Pa, ja vam sad kažem, govorim istinu, ako hoćete da čujete istinu, istina je ovo što sam rekao, nisam znao, nisam uticao, niti... To da vam bude jasno, ni sa jedne strane, ni Vlade, ni Vanje Bokana, nikad niko me nije pitao, niti tražio od mene... recimo Vanja da pomogne ili crnogorski predstavnici da utičem na Vanju da to pomogne. Koliko je... da li je bilo još interesenata, ja ne znam da li je bilo ili ne, zašto su se odlučili za Vanju isto to mi nije jasno, verovatno su uslovi koje je dao Vanja bili povoljni, pretpostavljam. Ali ja vam sad kažem, nikad nisam znao, niti je niko tražio od mene... 

B92: Jeste ga pitali nekad? 

Nedeljko Bošković: Da, Vanju sam ja kasnije kad sam saznao... ja sam posle godinu dana saznao da se Vanja bavi cigaretama i imao sam jedan razgovor s Vanjom u Atini, on kaže - pa, zašto, ja to radim, hoću da pomognem Crnoj Gori, svom narodu, i to ide, i to je posao za mene legalan i za Crnu Goru legalan jer je Vlada odobrila. Znači, nije to tajni transfer, šverc u smislu klasičnog šverca i ta roba će dalje ići do destinacije gde bude se našao kupac. 

B92: Vanja Bokan je prema vašem tumačenju bio u stvari dobrotvor i žrtva Crne Gore, a ne neko ko se obogatio od šverca cigareta? 

Nedeljko Bošković: Nije on bio žrtva Crne Gore ni u kom slučaju, dobrotvor da, ali od tog transfera imao je koristi i Vanja i Crna Gora i to kako, sigurno i Vanja i Crna Gora, a pretpostavljam da i pojedinci koji su bili učesnici u tome... 

B92: To znači da je Vlada Crne Gore učestvovala u švercu? 

Nedeljko Bošković: Ne, Vlada je odobrila... vi šverc, Vlada ga nije nazivala ni švercom... 

B92: Pa, nema veze kako ga je Vlada nazivala... 

Nedeljko Bošković: Dozvolite, zato što je krivični zakon naš takav da to nije smatrao švercom, nego legalna trgovina. 

B92: Prema pisanju grčkih medija Bokan je uz pomoć Marka Miloševića otkupio kompletnu distribuciju cigareta preko kioska Štampe. 

Nedeljko Bošković: Ne, sad vidite kakve su to konstrukcije i insinuacije. Vanja Bokan je Marka Miloševića upoznao negde '96. ili '97... '96. će biti u Atini prvi put ga je video i upoznao kad je Marko Milošević... mislim da je s Kertesom bio tada, došao da rentira jahtu. I tada je neko.... on je sreo... ne znam, to mi je Vanja lično pričao, sreli su se tada Kertes i Marko i Vanja. On nije ni poznavao Kertesa i to sam rekao, rekao mu neko od tih njegovih, naših koji tamo žive, i on je tada upoznao Marka, prvi put se sreo s njim. On s Markom nikada nije bio ni u kakvom dilu, a u nikakvim komunikacijama, ni telefonski. Vi znate da je Vanja Bokan zbog Miloševića napustio... zbog politike napustio Beograd. Vanja Bokan je, ja sam malopre rekao, bio čudan, čudnog ponašanja, on je večito bio u opoziciji. Vanja je sve činio da se Milošević ruši, ja sam imao informaciju koju sam čuo lično od Miloševića, a posle su mi drugi potvrdili, da je Vanja tražio egzekutore koji će da likvidiraju Miloševića za pet miliona maraka. Ja sam ga pitao - jesi li normalan, šta to radiš? Pa, dobro, kaže, šta, kako dobro, ja dobro živim, ali šta vredi meni kad dobro živim kad je oko mene sve sirotinja. 

B92: Posle ubistva Bokana grčka policija je uz pomoć Interpola otkrila da na njegovim računima u Grčkoj, Švajcarskoj i Italiji ima 50 miliona dolara. Posle ubistva Bokana vlasnik Štampa komerca postaje njegov brat od tetke Mladen Grujić, koji je danas poslanik stranke Velimira Ilića u Saveznom parlamentu. 

B92: Da li vi mislite da ubistvo Vanje Bokana ima veze sa švercom cigareta? 

Nedeljko Bošković: Ne, pazite, Vanja je izašao... ja sam rekao, Vanja je ubijen 7. oktobra 2000, a on je izašao '96. iz cigareta. 

B92: Kako sad '96. počeo da se bavi, '96. izašao? 

Nedeljko Bošković: Ne, ne, ja sam rekao '94. ili '95. počeo... ne znam tačno, ali je vrlo rano, '96. već izašao iz cigareta. 

B92: Nije se više time bavio? 

Nedeljko Bošković: Ne, on je kratko radio cigarete, vrlo kratko.

B92: Nedavno je nemačko tužilaštvo podiglo krivičnu prijavu protiv više osoba zbog šverca cigareta. Deo istrage vođen je na osnovu telefonskog imenika Vanje Bokana nađenog pri pretresu njegove kuće '97. u Atini. Prema navodima nemačkog tužioca, grupa je osumnjičena da je švercovala cigarete, pretežno Winston i Marlboro, preko Crne Gore u vreme sankcija između '93. i '96, a potom od '97. do 2001. Nemačko tužilaštvo smatra da je moguć motiv Bokanove likvidacije njegova izjava da će otkriti detalje o švercu cigareta. Kako navode, Bokan je nagovestio da je Miloševićeva vlast umešana u šverc. 

Ministarstvo policije Grčke, Privredni kriminal: Bokan ne samo da je bio jedan od najvećih, ako ne i najveći švercer cigareta u Evropi, nego je bio i politička figura nastala tokom embarga protiv Jugoslavije. Bez pomoćnika kao što je Bokan, Milošević ne bi mogao toliko dugo da preživi embargo. 

B92: Vanja Bokan ubijen je 7. oktobra 2000. u Atini. Nedeljko Bošković, čiji je Bokan bio zet, tvrdi da to ubistvo nema veze sa švercom cigareta, ali zato pretpostavlja da je policijski general Radovan Stojčić Badža verovatno ubijen zato što je od učešća u švercu cigareta hteo veći deo. 

Nedeljko Bošković: Kao što vi znate, možda više nego ja, veže se za njegovo učešće u švercu cigareta, u stvari pokrivanju ulaska i izlaska cigareta, jer je on normalno general, pokrivanju ulaska i izlaska cigareta iz Srbije. I verovatno je, tu su apetiti porasli, i pretpostavljam na osnovu onog što su sredstva informisanja objavljivala, da je bio nezadovoljan apanažom koju je dobijao i da je očekivao da dobije više nego što je dobijao, i da je, pretpostavljam, tako su sredstva objavila, da je to jedan od razloga da ga eliminišu na vreme... 

B92: A ko da ga eliminiše? 

Nedeljko Bošković: Pa, oni koji su ga eliminisali. 

B92: Oni koji u tom trenutku takođe rade cigarete? 

Nedeljko Bošković: Svakako. 

B92: A da li je možda zasmetao Vanji Bokanu? 

Nedeljko Bošković: Ne, a drugo, Vanja nije takav sklop bio, Vanja nikada ne bi... Vanja je mogao da preti ovako, na pet minuta da bude u afektu, ali nije bio sklop osvetnika niti likvidatora.

nedeljko bošković

B92: Kakvi su bili vaši kontakti s Jovicom Stanišićem? Nedeljko Bošković: "Jovica i ja smo bili u izuzetno dobroj saradnji, baš smo bili dobri drugovi, nismo se privatno družili nikada, u komunikaciji službenoj bili smo bliski, u razmeni informacija koje su se .... obostrano, za koje su bile zainteresovane službe, koje su bile od interesa i jedne i druge službe. I bili smo baš u dobroj komunikaciji i dobrim odnosima. 

B92: Ali on je takođe naveden u policijskom izveštaju kao jedan od ljudi koji je na čelu grupe koja je kontrolisala šverc cigareta, odnosno učestvovala u švercu cigareta. 

Nedeljko Bošković: Ja sam to negde... ne znam, u nekom listu, da li Vreme ili u NIN-u, to sam čitao, da je Jovica bio jedan od tih nosilaca u stvari... verovatno ako jeste, onda su to radili operativci koji su bili zaduženi za pratnju i za transfer i za šverc, kako vi kažete, a Jovica verovatno je bio u toku, izveštavan je svakodnevno o tom stanju. 

B92: A vaši odnosi s Mihaljem Kertesom? 

Nedeljko Bošković: Mihalj Kertes i ja smo imali dobru komunikaciju, mi nismo imali službenih susreta nikad, ne znam da li je jedanput bilo zbog nekog vojnog vozila, ne sećam se tačno, ali nismo se nikad družili privatno, sretali smo se. Kod Slobe smo se najčešće sretali, kod predsednika Miloševića, tu i privatno ja mislim da nismo nikad ni seli nigde u nekom restoranu, ali smo bili u komunikaciji telefonskoj, ako mi je nešto trebalo da ga nazovem, za zaposlenje, nekog da mi zaposli, da interveniše za neku vizu jer on je imao tada dobre pozicije kod ambasada, to mi je odmah uradio. 

B92: I tvrdite da nikakve veze nemate sa švercom cigareta? 

Nedeljko Bošković: Ne, imate li vi veze s trgovinom belim robljem? Ovako indiskretno potpitanje. 

B92: Pa, za mene čak ne postoje ni indicije, za vas postoje. 

Nedeljko Bošković: Koliko ima za vas indicija da ste to radili, da ste učestvovali, toliko ima i za mene da sam to radio. 

B92: Dobro, ali nije mi jasno, celo vaše okruženje, znači svi vaši prijatelji su, prema policijskom izveštaju te akcije Mreža, uključeni u šverc cigareta, dakle, to je i Mihalj Kertes, Jovica Stanišić i Vanja Bokan, koji je bio vaš zet i tako dalje. I sad od celog tog okruženja jedino vi niste umešani u šverc cigareta. Je li to zbog toga što ste previše moralni? 

Nedeljko Bošković: Pa, da sam moralan, jesam i da imam urođene, znači genetske, istečene te moralne uzuse, to je tačno. Jeste, zato što meni novac nikad nije predstavljao neko posebno zadovoljstvo, niti sam čeznuo za novcem, nisam ni grabežljiv. Ja sam bio zadovoljan onim što imam i uvek sam fino i dobro živeo. 

B92: Nedeljko Bošković u vreme Tita je bio u vojnim obaveštajnim službama. Posle toga bio je načelnik Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. Prema nezvaničnim informacijama, u posao šverca cigareta kroz Crnu Goru uveo je svog zeta Vanju Bokana. Do pre dve godine bio je savetnik ministra policije Crne Gore Vukašina Maraša. 

U vreme dok je Srbija i Crna Gora funkcionisala kao jedinstvena država šverc cigareta iz Srbije su kontrolisali Jovica Stanišić i Mihalj Kertes.

Miloš Vasić: Ako država, kao u ovom našem slučaju, dakle, preko Jovice Stanišića, Bracike Kertesa i kompletne politike samofinansiranja državne bezbednosti i samofinansiranja ratova i paravojnih jedinica da koncesiju na ilegalnu trgovinu, i to tačno se zna kome se davala koncesija.... U situaciji, citiraću Bucu Đurića, tadašnjeg načelnika gradskog SUP-a Beograd, u doba ubistva Pavla Bulatovića, dakle, to je početak 2000. - ako jedan šleper donosi, Marlbora, donese čistu neto zaradu, dakle, kad se svi troškovi odbiju, kad se služba ugradi i sve, od nekih 300.000 ili 400.000 maraka, a realizuje se na ulici u toku dva dana, onda vidimo da imamo posla sa ogromnom količinom nekontrolisane gotovine. 

B92: Mihalj Kertes se od '94. nalazio na čelu jugoslovenske carine koja je u to vreme bila jedna od najvažnijih institucija u zemlji. Carinici očevici pričaju da su konvoji šlepera s cigaretama i cisterni s naftom i derivatima noću prolazili granice bez ikakve kontrole. Kertes je priznao da je kao direktor Savezne uprave carina proteklih godina servisirao različite državne i partijske rashode. U intervjuu za Nedeljni telegraf decembra 2000. on je naveo da je delio novac, automobile i sve što je bilo neophodno za vojsku, policiju, penzionere, zdravstvene ustanove, socijalni mir, pa i za Hilandar. Posle tog intervjua Kertes je pozvan na saslušanje, pa mu je određen pritvor. U istrazi se branio Slobodanom Miloševićem, tvrdeći da je sve radio po njegovom naređenju. Pošto se pozvao na poslanički imunitet, nikada nije završio u zatvoru. U istrazi Haškog tribunala o trošenju državnih para dokazano je da je Kertes za 14 meseci tokom '98. i '99. izneo iz zemlje na Kipar 508 miliona maraka. Kertes je to i sam priznao u izjavi istražnom sudiji u Beogradu, tvrdeći da je radio po nalogu vrha države i da su te pare korišćene za finansiranje DB-a. Kako carina toliki novac nije mogla da sakupi u to vreme, najveći deo tog novca bio je od šverca i kriminala. Ipak, Mihalj Kertes nikada nije odgovarao zbog toga.

Miloš Vasić: Bracika je ostavljen na miru zato što je pokazao spremnost za saradnju. 

B92: Ali koji su rezultati te saradnje? 

Miloš Vasić: Pa, ja ne znam koji su rezultati, očigledno nekakvi rezultati postoje, ali je zanimljivo da ga i Đinđićeva vlada i Živkovićeva vlada i Koštuničina vlada čuvaju kao malo vode na dlanu i vode računa da iako je upetljan do guše recimo u Ibarsku magistralu, on tu je negde na periferiji optužnice. Zašto? Pa jedino Bracika može da rekonstruiše gde su koje klepnute pare išle i verovatno im je dosta zgodan, pre svega zbog saznanja koja su na duži rok korisna, a osim toga i zbog kompromitarnih saznanja na razne druge ljude. 

B92: Državni tužilac Nemačke kaže da je devetogodišnja istraga koju je ta zemlja vodila o švercu cigareta pokazala da je Evropska unija tim švercom oštećena za više od 10 milijardi evra. 

Početkom 2001. Evropska unija na čelu sa Italijom tužila je američke multinacionalne kompanije Filip Moris i Rejnolds zato što su pospešivali šverc cigareta. Te firme se optužuju da svesno snabdevaju mala tržišta poput crnogorskog i albanskog ogromnim količinama cigareta koje kasnije završavaju u Evropskoj uniji, a da za njih nije plaćena carina, čime je Evropska unija oštećena za nekoliko desetina milijardi dolara. 

Vladan Begović, direktor carine od 2000. do 2003: Meni je jedan kolega iz britanske carine, koliko je to tačno, a dobro se sećam da mi je rekao da se u Veliku Britaniju koja ima izuzetno jake institucije i koja je ostrvo, švercuje godišnje 40.000 tona cigareta, to je znači dve godišnje potrošnje Srbije bez Kosova. To je jednostavno moguće zato što je profit toliki. Oni imaju velike namete na akcizu i porez i kod njih je, ne znam, ako vam je paklica cigareta sedam funti, 5-6 funti, a možete da je nabavite negde, kod nas kad pogledate legalno u maloprodaji kupljen jedan Marlboro je nešto preko jednog evra i onda vidite koliki je to interes da se tamo prebaci ili u neku drugu zemlju. 

B92: U policijskom izveštaju MUP-a Srbije navodi se da velike svetske kompanije nemaju interesa da na bilo koji način pomognu u rasvetljavanju krijumčarenja cigareta u regionu. Primera radi, od britanskog Bata nisu dobijeni nikakvi podaci iako su traženi u dva navrata, navodi se u policijskom izveštaju. 

Miloš Vasić: Praktično svaka fabrika duvana, osim cigareta će gledati na ovaj ili onaj način u dogovoru s državom, najčešće u dogovoru s državom, jedan deo svoje proizvodnje, moja procena negde 30 odsto, da plasira izokola na crno tržište. Zašto? Proizvođač održava output, dakle, fizički obim proizvodnje, država se ugradi preko veletrgovaca i preko reketiranog, dozvoljenog, zaštićenog šverca, i u tu cenu od 60 odsto od nominalne cene i svima se isplati.

B92: Prema podacima carinske službe do kojih smo došli, dok je na čelu bio Mihalj Kertes za šest godina Jugoslavija je legalno uvezla samo oko 3.000 tona stranih cigareta. Prema statističkim podacima, s obzirom na broj pušača, mesečno se trošilo oko 1.600 tona cigareta. Carina Mihalja Kertesa je tako prikazala da je za pet godina uvezla 45.000 tona cigareta manje nego što je realno bila potražnja. To znači da je tolika količina završila na nelegalnom tržištu. Izračunato je da je profit od nelegalnog uvoza cigareta iz Zapadne Evrope samo po jednom šleperu iznosio u proseku 150.000 do 250.000 dolara. 

Po uputstvima Mihalja Kertesa carinska ispostava u Bogojevu koristila se da cigarete formalno izađu iz zemlje. Šleperi bi se, međutim, tek što prođu granicu vratili u Srbiju. Pražnjeni su u specijalnim magacinima, a potom bi se cigarete našle širom države na kartonskim kutijama. Na granicu bi dolazila Kertesova ekipa, carinici koji su trenutno u smeni sklanjani su na stranu, rampa bi se podizala, a šleperi su znali da u Srbiju ulaze i po sat vremena bez ikakve kontrole. Šlepere su na putu do magacina pratili ljudi iz VI Uprave DB-a zadužene za zaštitu ličnosti. Tako je, prema policijskim saznanjima, Jovica Stanišić, šef Državne bezbednosti Srbije od '91. do '98, bio glavni u obezbeđenju šverca cigareta. Mirko Marjanović, koji je bio politička zaštita švercerima i koji je sam uveo pojedine, danas uspešne biznismene, u šverc cigareta, o čemu će više reči biti u sledećem Insajderu, izjavio je 2002. da je Stanišić smenjen zato što se saznalo da je umešan u šverc cigareta. 

Posle promene vlasti u oktobru 2000. svi koji su bili uključeni u šverc cigareta i dalje su radili u MUP-u ili DB-u ili su bili toliko bogati da su novcem uspeli da zaustave svaku istragu, pa čak i da celu priču okrenu na duvansku aferu koju je pokrenuo hrvatski Nacional, a u kojoj je glavni švercer cigareta bio Zoran Đinđić. Tada niko nije spominjao Bokana, Stanišića, Kertesa, Marka Miloševića, niti bilo kog drugog ko se danas navodi u izveštaju tajne akcije Mreža. Taj izveštaj je postao dostupan javnosti pre dva meseca kada je u emisiji Insajder objavljen deo učešća Marka Miloševića u švercu cigareta. 

Miloš Vasić: U švercu cigareta postoji, u tom zločinu postoji žrtva, žrtva je državni budžet i oni koji žive od državnog budžeta, policajci, učitelji, lekari, penzioneri, udovice, siročad. U tome je stvar. I ako država reši da potkrada samu sebe, što naizgled zvuči paradoksalno, nije uopšte. Ko će se bogatiti? Bogatiće se Marko Milošević, da skratimo priču. I to je počelo '91, svi su radili cigarete.

B92: U emisiji Insajder večeras će biti objavljen deo koji se odnosi na Mirka Vučurevića. Policija ga je u istrazi koju je vodila 2003. označila kao jednog od ključnih ljudi koji su početkom '90-ih učestvovali u krijumčarenju cigareta. Slučaj Vučurević za tužilaštvo danas nije interesantan jer policija taj izveštaj nije predala. Mirko Vučurević je vlasnik fabrike satova Nivada iz Švajcarske, vlasnik fudbalskog kluba Budućnost Banatski Dvor i potpredsednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan. Stadion u selu pored Zrenjanina zove se Mirko Vučurević. Osim stadiona, u Dvoru je izgradio osnovnu školu, veliku crkvu, asfaltirao puteve. Deca iz škole mu pišu rođendanske čestitke i zovu ga Mirkić. U Paraćinu izdržava devetoro dece koja su ostala bez roditelja. Mirko Vučurević osim vile u elitnom ženevskom kvartu, rezidencije na Dedinju, kuće na moru i one prve u Paraćinu ulagao je i u kuće i stanove za rentiranje. 

Opšte je poznato da u vreme Miloševića, dakle, nisu mogli da postoje uspešni biznismeni i ljudi koji se uspešno bave svojim poslom ukoliko nisu imali bliske veze sa tim režimom. Da li vi spadate u takve ljude? 

Mirko Mirko Vučurević Ne. 

B92: Kako ne? 

Mirko Vučurević: Vi meni dokažite kako sam ja spadao u te... 

B92: Ne, ja vas samo pitam, neću da vam dokazujem. 

Mirko Vučurević: Ja vam kažem da nije istina to uopšte. Pre svega, pre Miloševića, ako mogu tako da kažem, ja sam već bio uspešan biznismen i bogat čovek, ako tako mogu da kažem. Za mene je bogatstvo ako sam sebi kupio dve kuće, u Beogradu i u Paraćinu, ako sam kupio jednu izuzetno skupu vilu u Ženevi, i ako sam bio direktor firme, firme koja je imala 380 ljudi, ili bruto promet od 800 miliona švajcarskih franaka. Izvinite, to ne može da bude neko koga će Milošević pomagati. 

B92: Pa, ne mislim ja da vas je Milošević pomagao materijalno, nego vas pitam da li ste imali bliske kontakte s tadašnjim režimom kako biste mogli da obavljate neke poslove. 

Mirko Vučurević Ne, što se tiče poslova ne, sigurno ne, ne postoji nikakav posao koji je meni režim Miloševića napravio, ne postoji, niti neko od ljudi koji su bili bliski njemu. 

B92: A da li ste bili u bliskim odnosima s tim ljudima? 

Mirko Vučurević Zavisi o kome govorite. 

B92: Pa, evo na primer, Jovica Stanišić, Kertes, Vučelić... 

Mirko Vučurević Da. Jovicu Stanišića sam upoznao davno i danas sam dobar s njim i uvek ću biti dobar s njim. Imam razloga da budem, ne iz nikakvih materijalnih razloga i nikakve poslove mi nije napravio, izuzev što mi je spasao glavu, mislim da sam vam to jednom rekao. 

B92: A u kom smislu vam je spasio glavu? 

Mirko Vučurević Zato što u to doba je bilo takvih ljudi koji su dolazili da otimaju pare. 

B92: Od vas? 

Mirko Vučurević Pa, između ostalih i od mene. 

B92: Da li možete da govorite o tome ili ne želite da govorite? 

Mirko Vučurević Ne želim da govorim. 

B92: Mislite da još nije prošla ta opasnost?

Mirko Vučurević Ne, ja imam ćerku, imam ženu koje su tu, imam samog sebe na kraju krajeva, hoću da sačuvam glavu, ako sam je do sada sačuvao želim i nadalje da bude tako. 

B92: Javna je tajna da je početkom '90-ih počelo krijumčarenje cigareta na ovim prostorima i da je to bio državni šverc cigareta. Da li vam je poznato nešto o tome? 

Mirko Vučurević '90-ih? Pre svega, cigarete kao i svaki drugi artikal kojim se može trgovati, znači, nije zabranjena trgovina cigaretama. Zabranjena je ako se cigarete nelegalno prodaju, ali oficijelno nije nigde zabranjeno. Ja sam u to vreme radio cigarete sa Inexom, Genexom i Progresom. 

B92: Šta to znači kad kažete radio cigarete? 

Mirko Vučurević Čekajte, molim vas, da završim. Što će reći da su hiljade tona odlazile u Rusiju jer Rusija tada nije imala cigarete. Ako vi smatrate da je to šverc sa bilo koje strane, ako sam ja kao trgovac proizvođaču prodao duvan da bih uzeo od njega cigarete i dao Progresu koji je prodao to u Rusiju, znači svi smo imali koristi, a šta se događalo s cigaretama u Rusiji to nije moj problem. 

B92: A da li vi mislite da je to šverc ili nije šverc? 

Mirko Vučurević Pa... po meni nije šverc na ovoj teritoriji, ako je Progres živeo od toga, ako je Inex živeo od toga, ako je Genex živeo od toga kako to može biti šverc, a nije se dogodilo na našoj teritoriji. Drugim rečima, zašto vi plačete na tuđem grobu. Pa recimo pitate šta se desilo u Rusiji s tom robom, a to su hiljade tona. 

B92: Ja pitam šta se dogodilo ovde. 

Mirko Vučurević: Ne, ništa se ovde nije dogodilo, što se mene tiče ništa se nije dogodilo. 

B92: Ja ne znam da li ste upućeni u to da je policija vodila istragu svih ovih godina i da je napravljen izveštaj o ljudima koji su umešani u takozvani državni šverc cigareta? 

Mirko Vučurević: Sa mnom još niko nije vodio takav razgovor, ja samo to pročitam iz novina.

Izvod iz policijskog izveštaja akcije Mreža o švercu cigareta: U izveštaju policijske akcije Mreža navodi se da je krijumčarenje cigareta počelo početkom '90-ih, a da je istim intenzitetom nastavljeno tokom '95, '96. i '97. To se odvijalo preko preduzeća koje je kontrolisao Mirko Vučurević, u zemlji vlasnik firme Okrim. U zemlji je Vučurević bio samo vlasnik tog preduzeća, ali je kontrolisao još nekoliko preduzeća koja su poslovala na ovom području, ali nisu bila registrovana kao domaća preduzeća. Tako je Mirko Vučurević u operacijama krijumčarenja cigareta koristio preduzeće Centreks i Svisar, ali i nekoliko drugih. 


B92: Da li ste vi vlasnik preduzeća Centreks? 

Mirko Vučurević: Ne. 

B92: Nikakve veze nemate s tim preduzećem? 

Mirko Vučurević: Ne, nema govora, izmišljeno. 

B92: To je podatak koji se navodi u tom policijskom izveštaju. 

Mirko Vučurević: Taj ko je napisao on je budala, bez obzira ko je. 

B92: A firma Svisar? 

Mirko Vučurević: Svisar da, Sarajevo, da, to je moja firma bila u Sarajevu do rata, samo do rata. 

B92: Zato što su preduzeća Centreks, Svisar i Okrim imale vrlo intenzivne... 

Mirko Vučurević: Svisar se nikada nije bavio cigaretama. Svisar je kompanija koja se isključivo bavila izvozom robe koja je fabrikovana na teritoriji Bosne i Hercegovine, a to znači pre svega bicikle iz Unisa, pa ne znam, ja sam njima uvozio patike, pa onda neki tekstil koji smo isto uvozili... I na kraju krajeva, završio s nekom pekarom, Svisar je to u Sarajevu. 

B92: A da li se preduzeće Centreks bavilo uvozom cigareta od Makedonije tabak? 

Mirko Vučurević: Verovatno da jeste, da. 

B92: I vi nikakve veze s tim niste imali? 

Mirko Vučurević: Ne. Što se tiče ovog Centreksa, mi smo za račun Makedonije tabak... imamo ugovor s njima, naravno dobijali smo honorare neke, da propratimo robu. Znači, mi smo sa špediterom koji je primio robu koja je prolazila kroz Jugoslaviju dok nije izašla iz Jugoslavije.... To je bio jedan deo posla koji smo za račun Makedonije tabak mi odradili i dobijali neke honorare.

Izvod iz policijskog izveštaja akcije Mreža o švercu cigareta: Policija u izveštaju navodi da je preduzeće Centreks, čiji je vlasnik Mirko Vučurević, prema dokumentaciji makedonskih carinskih organa, na području Makedonije kupilo cigarete vrednosti 11,2 miliona maraka, koje su istupile iz Makedonije. Prema dokumentaciji jugoslovenskih carinskih organa, za preduzeće Centreks evidentiran je provoz cigareta iz Makedonije za Republiku Srpsku vredan od 2,7 miliona maraka. Ti podaci potvrđuju činjenicu da je znatno veću količinu cigareta plasiralo na ilegalnom tržištu Srbije preduzeće Centreks, a da je jedan deo, najviše 30 odsto plasiran na području Bosne i Hercegovine. 

B92: Vrednost cigareta od 8,5 miliona maraka je ostala u Srbiji, ili gde? Gde je nestala ta vrednost? 

Mirko Vučurević: To nije tačno, ja sam imao izuzetno dobre odnose s Makedonijom tabak. Ja sam lično snabdevao repromaterijalom Makedoniju tabak. Nijedan cigar, a ne paklica, što se tiče moje firme nije ostala ovde u ovoj zemlji, to je sigurno. Svaki kilogram koji je ušao u Jugoslaviju ili Srbiju izašao je iz Srbije. Da je to tako, vi imate špeditere koji se bave tim poslom, koji sam ja naročito naglašavao da mora tako da bude. Ja još jednom tvrdim da je to lažna informacija koju ste vi dobili bilo od koga da je. 

B92: Ne, to je dokumentacija koja postoji, policija se poziva na tu dokumentaciju... 

Mirko Vučurević: Dobro, može neko da napiše, ja mogu da stvorim dokumentaciju kako ja hoću da stvorim dokumentaciju, a to nije istina uopšte. Druga je stvar ako ja za račun Makedonije tabak danas uvezem te štapiće ili uvezem, šta ja znam, duvan ili uvezem repromaterijal koji je njima potreban da naprave cigarete, a oni te iste cigarete prodaju RS. 

Izvod iz policijskog izveštaja akcije Mreža o švercu cigareta: Značajne količine cigareta koje su u zemlju ušle preko preduzeća Svisar i Centreks preuzimale su tadašnja državna preduzeća Generalexport i Interexport, koje su kasnije te cigarete takođe plasirale na ilegalnom tržištu. Značajan punkt preko kog je vršena ilegalna distribucija cigareta bio je carinski punkt magacin preduzeća Tranšped u Vrčinu, čije je ilegalno poslovanje praktično pokrila carinska ispostava Luka Beograd uz prethodnu koordinaciju rukovodstva Savezne uprave carina i DB-a. 

Mirko Vučurević: Kakve veze imaju Stanisić i Kertes sa mnom? 

B92: Kažem vam, to je izveštaj policije, to nije krivična prijava... 

Mirko Vučurević: Taj policajac treba da čuva koze, ja vam kažem iskreno. Zašto mene ne zove taj policajac mene da pita da li je to tako bilo ili nije? Ja nikada nisam bio pozivan da dokazujem to, nego napiše šemu koju dobijete vi ili ne znam ko, neko glasilo, da on izmisli neke priče... To uopšte nije istina, ja vam tvrdim da nije istina to. Jovica Stanišić nema veze, i ko je ovo... Mihalj Kertes... Naravno da znam i jednog i drugog, i to dobro ih znam, a s tim poslovima nikakve veze nemam. 

B92: Policija sumnja u to da je Kertes u stvari pomogao u tim transakcijama da vrednost cigareta od 8,5 miliona maraka nestane u tom trenutku, odnosno da se papirima to sredi. 

Mirko Vučurević: Nema govora. Zašto me nisu uhapsili ako je tako kako vi kažete? Ja dolazim kao slobodan građanin koliko godina ovde? Taj isti policajac koji to tvrdi, bilo ko da je... 

B92: Možda zbog toga što je to bio državni posao, je li tako? Možda zbog toga što je cela država uključena u to? 

Mirko Vučurević: Ako je država uključena, neka država odgovara.

Izvod iz policijskog izveštaja akcije Mreža o švercu cigareta: Celu ilegalnu distribuciju cigareta preduzeća koje je kontrolisao Mirko Vučurević vrlo otvoreno su podržali državni službeni organi za kontrolu i suzbijanje nelegalnog poslovanja. Pre svih, reč je o odgovornim licima iz Savezne uprave carina, a potom i rukovodilaca tadašnjeg DB-a. U celom posmatranom periodu nije podneta nijedna krivična prijava protiv Mirka Vučurevića, niti je bilo kada izvršena ozbiljna kontrola njegovog preduzeća u zemlji Okrim, koje je takođe vrlo intenzivno bilo uključeno u krijumčarenje cigareta. 

B92: Na otvaranju vašeg stadiona '98. tamo je ceo državni vrh, od Kertesa, Stanišića, svi su u svečanoj loži, Vučelića i tako dalje. To je ipak jedan lokalni... 

Mirko Vučurević: I šta hoćete da me pitate? 

B92: Pa, hoću da vas pitam zar to nije čudno? 

Mirko Vučurević: Nije, zašto bi bilo čudno? 

B92: Pa, čime ste vi zaslužili na primer da ceo državni vrh tada dođe tamo? 

Mirko Vučurević: Čime sam zaslužio da vi mene pitate sada ovo što me pitate? Imam tu čast da me vi baš intervjuišete. Ja ne bežim od toga da te ljude nisam znao i ne poznajem. Bila mi je čast da ti ljudi dođu tamo na stadion, to je tačno. Pre svega taj Jovica Stanišić, rekao sam vam zbog čega, Mihalj Kertes koga sam znao, Boro Milošević, koga sam znao, Vučela koga sam znao... Kakve oni veze sad sa svim ovim pitanjima koje vi meni postavljate imaju? 

B92: Oni se nalaze u toj šemi policijske akcije Mreža o švercu cigareta. 

Mirko Vučurević: Ovo nije prvi put, kako koja vlast dođe tako juri nekoga, ne znam ni ja koga. Pa, i mene je taj pokojni Vlajko Stojiljković hteo da uhapsi, zbog čega? Zato što mi je Progres dugovao na kotu... i Progres je radio cigare, ja sam Progresu prodavao cigare iste koje je prodavao Rusiji cigare. 

B92: A što ste baš vi prodavali cigarete? 

Mirko Vučurević: Pa, zato što sam uvozio duvan Makedoniji tabak... 

B92: Pa, dobro, otkud to da Okrim bude zadužen za... 

Mirko Vučurević: Nije, u ovom slučaju to nije Okrim bio... 

B92: Dobro, vaša firma. 

Mirko Vučurević: Tako je, iz Švajcarske. 

B92: Koja? Svisar? 

Mirko Vučurević: Nivada ili Svisar, sasvim je svejedno... Nije Svisar, bio je odviše mali. 

B92: Dobro, ali otkud to da oni naprave baš s vama ugovor, Makedonija tabak? 

Mirko Vučurević: A otkud ste vi ovde došli? 

B92: Pitam vas, nije mi jasno. 

Mirko Vučurević: Pa, nije ni meni jasno zašto ste vi ovde došli. 

B92: Zato što smo se dogovorili. 

Mirko Vučurević: Pa, dobro, i ja sam se dogovorio s Šuturkovim, direktorom Makedonija tabak, isto tako. Nije mogao da finansira, ja sam se ponudio da finansiram, da uđemo u zajednički posao, da ja kupujem repromaterijal, da idemo na zajedničko tržište, da delimo zajednički profit. To je bilo tada aktuelno s Rusijom, sa Ukrajinom, ne znam ni ja kojim drugim zemljama, a izvoznici su bile naše firme, znači Genex, Inex, Progres i ne znam ko je bio još, ako se ne varam.. ne znam, ne mogu da se setim ko je...

Izvod iz policijskog izveštaja akcije Mreža o švercu cigareta: Cigarete koje je uvozilo preduzeće Okrim, odnosno koje su ulazile u zemlju za račun preduzeća Svisar i Centreks, lažno su razduživane kao da su istupile iz zemlje preko graničnih prelaza Bogojevo, Šid, Kelebija, Mali Zvornik, a potom su plasirane na ilegalno tržište u Srbiji, delom u Bosni i Hrvatskoj. Znatno veći deo ostao je u Srbiji gde je distribuiran preko ilegalne mreže preprodavaca i posrednika. Kao kupci cigareta u zemlji pored ilegalnih distributera javljaju se i neka ugledna domaća preduzeća, kao što je preduzeće Politika. Da su poslovi koje je Mirko Vučurević realizovao preko svojih preduzeća u zemlji i inostranstvu uživali punu zaštitu tadašnjih vlasti govori činjenica da je tokom '95. potpuno obustavljen postupak kontrole finansijske policije povodom prodaje 20 tona cigareta preduzeću Politika. Naime, finansijska policija je utvrdila u jednoj od rutinskih kontrola da je preduzće Politika kupilo 20 tona cigareta od preduzeća Okrim, za koje je tokom kontrole utvrđeno da su prema dokumentaciji preduzeća Okrim već istupile u inostranstvo. Međutim, svaka dalja kontrola o utvrđivanju potpunog činjeničnog stanja onemogućena je, iako je iz prikupljene dokumentacije bilo sasvim očigledno da je tako nezakonit način poslovanja preduzeća Okrim istovremeno njegov jedini način poslovanja. 

Mirko Vučurević: Ja zaista ne znam šta vi mene pitate. 

B92: Pitam vas kako to objašnjavate. 

Mirko Vučurević: Pa, ja vam kažem da ne znam šta me pitate. 

B92: Nije vam poznat podatak da je policija '95, finansijska policija, našla 20 tona cigareta u Politici? Politika je kupila od preduzeća Okrim, vašeg preduzeća... 

Mirko Vučurević: Ja to ne znam. 

B92: Da li ima neko od vaših saradnika možda ko to zna? 

Mirko Vučurević: Ne znam, ja vam kažem da ne znam. 

B92: Tada je istraga obustavljena ... 

Mirko Vučurević: Koje godine je to bilo? 

B92: '95. U slučajnoj rutinskoj kontroli su našli tih 20 tona, a prema vašoj dokumentaciji, vašeg preduzeća, tih 20 tona je prikazano kao da je već izašlo iz zemlje. Dakle, gospodine Vučureviću, da li ste na bilo koji način učestvovali u, prema policijskom rečniku, krijumčarenju cigareta? 

Mirko Vučurević: Ne, nikada. Ne postoji nikakav dokaz i nisam učestvovao. 

B92: Da li je tačno da ste vi preko vašeg prijatelja iz RS, bivšeg ministra i pesnika, pokušavali da stupite u kontakt s premijerom Srbije Zoranom Đinđićem posle 5. oktobra? 

Mirko Vučurević: Ponovite mi još jednom pitanje... 

B92: Da li ste pokušavali da stupite u kontakt s premijerom Srbije Zoranom Đinđićem posle 5. oktobra? 

Mirko Vučurević Da. 

B92: A da li ste pokušavali zbog toga što ste mu nudili nekakve kuće, milione da ne biste završili u zatvoru ili je... 

Mirko Vučurević: To je laž, izmišljotina. 

B92: Da li ste u tom trenutku plašili da će neko da...

Mirko Vučurević: Naravno da jesam, tražio sam zaštitu. Ja sam u to vreme već bio poznat kao dobrotovor i mnogi ljudi su mislili da taj isti dobrotvor ako mu udarim čvoku jednu on će mi dati milion dolara ili 500.000 dolara. Nisam ja nikada imao, ja nisam došao do njega. 

B92: Do Zorana Đinđića? 

Mirko Vučurević: Da. 

B92: Vi tvrdite da ne postoje nikakvi dokazi protiv vas da ste umešani u šverc cigareta i da ne snosite nikakvu krivičnu odgovornost? 

Mirko Vučurević: Apsolutno, pred Bogom i svetom. 

B92: Ili se osećate toliko bezbedni zato što ste svesni toga da je to delo koje je zastarelo? 

Mirko Vučurević: Tako je. 

B92: Ne, niste me čuli. 

Mirko Vučurević: Zastarelo, ne zastarelo, neka me bilo ko od njih pozove da mu objasnim to što sam vama rekao. Ja ne znam šta je zastarelo, ne znam šta je od toga zastarelo, šta nije zastarelo. Na kraju krajeva, ja sam i pobegao zbog tog pokojnog Vlajka, koji je isto tako dobio neke informacije - Mirko Vučurević ovo, Mirko Vučurević ono... 

B92: Kakve informacije? 

Mirko Vučurević: Ne vredi da vam pričam kad niste u toj materiji. 

B92: Pa, evo, objasnite mi. 

Mirko Vučurević: Pa, hteo je recimo... mislio je da ja švercujem cigarete ili je možda trebalo da nekom dam reket, nikome nisam dao reket, niti sam švercovao ikad cigarete, a jesam radio. Kako je otišao Tito, napali su me ovi, kako je otišao Slobo, napali su me ovi, kako je došlo... kako god neko ode napada, neće napasti nekoga ko nema, nego ko ima... 

B92: Ali vi vrlo uspešno opstajete i dalje. 

Mirko Vučurević: Ja opstajem. 

B92: Pa, kako ako vas svi napadaju? 

Mirko Vučurević: Zato što sam pametan.

B92: Tajna akcija Mreža koju je policija sprovodila po nalogu Dušana Mihajlovića 2003. bila je kompilacija nađenih dokumenata iz MUP-a tokom prethodnih istraga i rezultat rada veće grupe operativaca. Stepen tajnosti bio je takav da čak ni Mihajlovićev zamenik za to nije znao. Operativci MUP-a tada su označili osam grupa koje su učestvovale u krijumčarenju cigareta. Taj izveštaj policija je završila pre dolaska nove vlasti Vojislava Koštunice, ali je ostao tajna dve godine. Javnost je saznala da je vođena istraga o švercu kada je u emisiji Insajder objavljen deo o učešću Marka Miloševića u krijumčarenju cigareta. Policija je posle emisije prvo tvrdila da pokušava da utvrdi sudbinu tog izveštaja jer im navodno nije bilo poznato da uopšte postoji. 

Insert iz vesti TV B92, reakcije na emisiju Insajder u februaru 2006, kada je prvi put objavljen izvestaj tajne akcije Mreža: 

Dan posle: ... a dan pošto je u emisiji Insajder emitovan policijski izveštaj kojim se dokazuje umešanost Marka Miloševića u šverc cigareta zvaničnih reakcija nema... 

Pet dana kasnije: ... Podsetimo, u MUP-u Srbije su posle emitovanja emisije Insajder u kojoj je prvi put javno prikazan izveštaj tajne akcije Mreža tvrdili da ne znaju za tako nešto, a ministar Dragan Jočić tim povodom nije se oglašavao... Dokument do koga je došla ekipa Insajdera pokazuje da je izveštaj radne grupe koja je analizirala šverc cigareta, a čiji je deo prikazan u našoj emisiji, dostavljen ministru Jočiću 8. marta 2004, samo pet dana pošto je stupio na dužnost... 

Deset dana kasnije: Dragan Jočić potvrdio je posle 10 dana sve navode objavljene u emisiji Insajder o rezutlatima istrage o švercu cigareta, vođene tokom tajne akcije Mreža 2003. 

B92: U izveštaju o švercu cigareta postoji osam grupa i pominje se više od 200 imena onih koji su umešani u taj nelegalan posao. Mnogi od njih su danas uspešni biznismeni ili su politički aktivni. Dolaskom novog ministra policije Dragana Jočića grupa koja je radila na švercu je rasformirana i ostala su samo dva inspektora koja su nastavila da rade grupe koje su im dodeljene kao zadatak 2003. Izveštaj je predat Specijalnom tužilaštvu, ali policija je novim dokazima dopunila samo dva predmeta i to predala Okružnom tužilaštvu u Novom Sadu i Beogradu. Ta dva izveštaja preuzelo je Specijalno tužilaštvo i pokrenulo pretkrivični postupak. Šest grupa, među kojima ima i dosta danas uspešnih biznismena, preskočeno je. Zato će se Insajder u narednih nekoliko emisija baviti svim imenima koje je policija označila kao osobe umešane u šverc cigareta.

 

MREŽA - ŠVERC CIGARETA