Jezik

sr

en
Serijal

MREŽA - ŠVERC CIGARETA

Policija je od sredine '90-ih vodila nekoliko istraga o švercu cigareta na državnom nivou, ali saznanja do kojih su dolazili nikada nisu izašla dalje iz policije, niti je pokrenut bilo kakav krivični postupak. Prema našim saznanjima, odmah po završetku akcije Sablja specijalnom naredbom Dušana Mihajlovića počela je još jedna takva istraga, tajna akcija Mreža. Rezultat te akcije bila je najtemeljnija analiza šverca cigareta i umešanosti države u taj posao. Prema našim informacijama, po tom izveštaju nikada nije postupano.

Epizode4

Početak serijala2006