Izveštaj: Izazovi u 2022. godini loše uticali na ljudska prava mladih u Srbiji

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predstavio je danas izveštaj u kojem ocenjuju da su se "brojni izazovi u 2022. godini izrazito nepovoljno odrazili na ostvarivanje ljudskih prava mladih u Srbiji" i to pre svega u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje i na adekvatnu zaradu.

Foto: Insajder